Thai-Aupair Logo
Thai-Aupair Logo
× Home About Us News & Promotions Au Pair Programs ACT Education Services CNU for Nurse in USA Visa Support Contact Us APPLY NOW !
Thai-Aupair Logo

About Us

บริษัทไทยและอเมริกันคัลเชอรัล เอ็กซเชนจ์จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1999 จากรุ่นพี่ออแพร์รุ่นแรกๆ ของประเทศที่เคยได้รับทุนออแพร์ของโครงการ Au Pair in America และได้เห็นถึงประโยชน์ รวมถึงข้อดีต่างๆ มากมายจากโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนี้ จึงนำเข้ามาเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักอย่างเป็นทางการเป็นแห่งแรกในประเทศไทย

โครงการ Au Pair in America ได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการจากองค์กรระดับประเทศอย่าง American Institute for Foreign Studies (หรือเรียกย่อๆว่า AIFS) และรัฐบาลอเมริกันรวมถึงสถานทูตอเมริกาที่ให้บริษัทฯได้รับสิทธิ์ในการเป็นตัวแทนได้รับใบอนุญาตเพียงแห่งเดียวในการคัดเลือกเยาวชนไทยเข้าร่วมโครงการออแพร์อินอเมริกา

ในปัจจุบัน นอกจากโครงการออแพร์ในทวีปอเมริกา โครงการออแพร์ในทวีปยุโรป และออสเตรเลีย ไทยออแพร์ยังดำเนินโครงการต่างๆ อีกมากมาย อาทิเช่น โครงการAcademic Year in America สำหรับน้องๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน ระยะเวลา 1 ปีการศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โครงการศึกษาต่อที่ต่างประเทศอื่นๆ ทั้งคอร์สพัฒนาภาษาเพื่อการสื่อสาร เพื่อการศึกษาต่อ และคอร์สระดับวิชาชีพ หรือโครงการ Gap Year นอกจากนี้ยังมีโครงการเพื่อการพัฒนาภาษา และเพิ่มความรู้ความเข้าใจก่อนการเข้าร่วมโครงการต่างๆ ของไทยออแพร์จากคอร์ส Training ที่ถูกออกแบบเป็นพิเศษเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เข้าร่วมโครงการฯ อีกด้วย

จุดมุ่งหมายของทีมงานไทยออแพร์คือการให้คำแนะนำและดูแลน้องๆ สมาชิกรุ่นใหม่ๆ ในโครงการอย่างใกล้ชิด และให้ความช่วยเหลือในทุกขั้นตอน เพื่อที่จะได้รับความไว้วางใจให้เป็นที่ปรึกษาตลอดระยะเวลาของการเข้าร่วมเป็นสมาชิก จนถึงเมื่อต้องเดินทางต่อไปยังต่างประเทศ บริษัทฯดำเนินการโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ตรง และมีความเข้าใจในโครงการอย่างถ่องแท้ พร้อมให้คำปรึกษาน้องๆ ทุกคน เพื่อทำให้โครงการดีๆ เช่นนี้เป็นที่แพร่หลายและรู้จักกันมากยิ่งๆขึ้น

Free Consultation!

Register here