Thai-Aupair Logo
Thai-Aupair Logo
× Home About Us News & Promotions Au Pair Programs ACT Education Services CNU for Nurse in USA Visa Support Contact Us APPLY NOW !
Thai-Aupair Logo

About ACT Education Services

ACT Education Services (เรียกสั้นๆว่า ACT Educa) เป็นโครงการที่ตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่สนใจเรียนต่อในต่างประเทศ โดยบริษัท ไทยแอนด์อเมริกัน คัลเชอรัลเอ็กเชนจ์ จำกัด ได้ดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมผ่านเครือข่ายออแพร์ มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1999 พร้อมกันนั้น ก็ได้ดำเนินโครงการ Academic Year in America ภายใต้การบริหารงานขององค์กรระหว่างประเทศชื่อ American Institute for Foreign Study (AIFS) ซึ่งเป็นโครงการแลกเปลี่ยนสำหรับน้องๆ วัยเรียนในระดับมัธยมศึกษาควบคู่กันมาโดยตลอด

จากการสั่งสมประสบการณ์ในการทำโครงการแลกเปลี่ยนในหลากหลายประเทศ ครอบคลุม 3 ทวีปทั่วโลกมานานเกือบ 2 ทศวรรษ ทีมงานได้เห็นถึงความต้องการและความตั้งใจของน้องๆ สมาชิกโครงการฯ รวมถึงน้องๆ ที่สอบถามข้อมูลเรื่องของการเรียนต่อมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ ต้องการที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองให้ถึงขีดสุด และเล็งเห็นว่าการไปศึกษาต่อในต่างประเทศจะทำให้บรรลุเป้าหมายและได้พัฒนาความสามารถของตนเองได้ตามที่ต้องการ และจากความตั้งใจของทีมงานที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างอนาคตให้กับน้องๆ ซึ่งไม่ได้จำกัดเพียงโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเพียงอย่างเดียว

โครงการ ACT Education Services จึงได้ถือกำเนิดขึ้น มีจุดประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ที่ต้องการไปศึกษาต่อ ได้ไปพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและวิชาชีพอื่นๆ เพิ่มเติมในต่างประเทศ โดยบริการให้คำแนะนำและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อให้น้องๆ ได้เข้าเรียน และใช้ชีวิตในต่างประเทศได้อย่างไร้กังวล และสามารถนำความรู้ที่ได้กลับมาต่อยอดในการทำงาน หลังจากเรียนจบได้ตามความต้องการ

โดยทีมงาน มุ่งเน้นการบริการที่มีประสิทธิภาพ และตั้งใจคัดสรรสถาบันที่มีคุณภาพ และหลักสูตรที่ดี มีความหลากหลายมานำเสนอ พร้อมตอบสนองความต้องการของผู้ที่สนใจโครงการฯ ให้มากที่สุด ด้วยมาตรฐานการบริการที่โครงการไทยออแพร์ได้ปฏิบัติเสมอมา คือการบริการในระดับมืออาชีพ แต่เป็นกันเองและอบอุ่นแบบครอบครัว

และด้วยเครือข่ายสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพในหลากหลายประเทศ ทั้งในออสเตรเลีย แคนาดา อเมริกา และฟิลิปปินส์ ทีมงานยังได้วางแผนขยายเครือข่ายไปยังประเทศนิวซีแลนด์ และอังกฤษ โดยน้องๆ ที่สนใจร่วมโครงการเรียนต่อในต่างประเทศ สามารถกรอกข้อมูลเบื้องต้นและพูดคุยกับเจ้าหน้าที่แนะแนวของโครงการฯ ได้โดยตรง รวมทั้งสามารถศึกษารายละเอียดโครงการเรียนต่อในแต่ละประเทศได้ตามรายชื่อประเทศด้านล่าง ทีมงาน ACT Educa พร้อมบริการอย่างเต็มที่ ด้วยความเต็มใจ

บริการของเรา

  • วางแผน แนะนำ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคอร์สเรียนในต่างประเทศ
  • จัดหาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ และคอร์สวิชาชีพตามความต้องการของผู้เรียน
  • จัดหาที่พัก และบริการเสริมอื่นๆ เช่นบริการรับ-ส่งจากสนามบิน

Our Programs

น้องๆ สามารถขอฟังรายละเอียด ประเมินค่าใช้จ่ายเบื้องต้น และรับคำแนะนำหลักสูตรสำหรับการเรียนต่อจากเจ้าหน้าที่แนะแนว เพียงกรอกแบบฟอร์มด้านล่างแล้ว รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ Free!

ช่วงเวลาที่ต้องการเดินทาง:

ระยะเวลาที่ต้องการไปเรียน:

ระดับการศึกษาสูงสุด:


Free Consultation!

Register here