Thai-Aupair Logo
Thai-Aupair Logo
× Home About Us News & Promotions Au Pair Programs ACT Education Services Visa Support Videos & Photo Gallery Contact Us APPLY NOW !
Thai-Aupair Logo

Au Pair in America

Thaiaupair.com โดยบริษัทไทยและอเมริกัน คัลเชอรัล เอ็กซเชนจ์ จำกัด ตัวแทนคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ Au Pair in America แห่งเดียวในประเทศไทย

สมัครวันนี้ รับฟรี! สิทธิ์พิเศษจากโครงการ Au Pair in America

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ* (*ตั๋วขากลับสำหรับออแพร์ที่สำเร็จโครงการเท่านั้น)
 • ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุขั้นพื้นฐานครอบคลุมตลอดระยะเวลา 12 เดือน
 • คอร์สฝึกอบรมพิเศษ หรือ Workshop เพื่อการเตรียมตัวเป็นออแพร์
 • คอร์สภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแบบไม่จำกัดชั่วโมง
 • ปฐมนิเทศที่มหานครนิวยอร์กเป็นเวลา 3 วัน 2 คืน รวมห้องพักและอาหารทุกมื้อ
 • ทริปเดินทางจากนิวยอร์กสู่บ้านโฮสแฟมิลี่
 • และสิทธิพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย

โครงการ Au Pair in America เปิดโอกาสให้เยาวชนอายุระหว่าง 18 - 26 ปี จากประเทศต่างๆ ทั่วโลกที่ต้องการเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างใกล้ชิดเป็นเวลา 1-2 ปี ภายใต้การดูแลของหน่วยงาน USIA (The United States Information Agency) โดยเยาวชนจะได้รับวีซ่าประเภท J–1 หรือวีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยน (Student Exchange Visitor) ซึ่งน้องๆ จะได้เรียนรู้แนวความคิดของชาวตะวันตก ท่องเที่ยว หาความรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มเติม รวมถึงได้มีโอกาสศึกษาวิถีชีวิตและประเพณีในบรรยากาศแบบอบอุ่น เสมือนหนึ่งในสมาชิกของครอบครัวชาวอเมริกันอย่างแท้จริง พร้อมรับรายได้และได้เข้าเรียนในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยท้องถิ่น โดยได้รับทุนการศึกษาสมทบจากครอบครัวอุปถัมภ์เพื่อลงคอร์สเรียนขั้นต่ำ 6 หน่วยกิตหรือประมาณ 80 ชั่วโมงภายในระยะเวลา 1 ปี

Read more..

ทุน Au Pair in America ก่อตั้งโดยองค์กร AIFS (American Institute for Foreign Study) ตั้งแต่ปี ค.ศ.1964 โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 1 High Ridge Park เมือง Stamford รัฐ Connecticut (Tel: 800-928-7247) ซึ่งถือได้ว่าเป็นองค์กรด้านออแพร์แห่งแรกและใหญ่ที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอเมริกัน โดยมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการนี้แล้วมากกว่าหลายหมื่นคนจาก 70 ประเทศทั่วโลก

ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนจะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ เช่น ได้รับการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุตลอดระยะเวลาโครงการ ได้รับทุนสมทบช่วยเหลือจากโฮสแฟมิลี่เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยท้องถิ่นในประเทศ รวมถึงพักอาศัยฟรีอยู่กับครอบครัวและมีห้องพักส่วนตัวพร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็น โดยหลายๆ ครอบครัวมีรถยนต์หรือโทรศัพท์มือถือให้ใช้ มีที่ปรึกษาคอยดูแลคอยช่วยแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิด และยังมีศูนย์ Au Pair in America Hotline Number ซึ่งเปิดรับสายฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง ได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา และยังสามารถรับรายได้จากการเป็นพี่เลี้ยงเด็ก (Live-in Au Pair) ให้กับครอบครัวที่ไปพักอยู่ด้วยไม่น้อยกว่า 300,000 บาทต่อปี ซึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐบาลได้ให้การสนับสนุนโครงการออแพร์เป็นอย่างดี โดยนอกเหนือจากการเข้ามาช่วยดูแลเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์แล้ว ยังมีการส่งเสริมให้ออแพร์ได้เรียนต่อในระยะเวลาที่พำนักอยู่หนึ่งถึงสองปีเป็นการแลกเปลี่ยนอีกด้วย

ค่าใช้จ่ายในโครงการ

ค่าสมัครจำนวน 7,000 บาท* (หรือตามแต่โปรโมชั่นพิเศษในแต่ละเดือน) ทางบริษัทฯ จะมีชุดใบสมัคร เอกสารอื่นๆ ประกอบการอบรมเพื่อเตรียมตัวก่อนการเดินทาง มีคอร์สสอนภาษาอังกฤษสำหรับสมาชิกในโครงการออแพร์ และมีการทดสอบวัดบุคลิกภาพเพื่อการเป็นออแพร์ รวมถึงการให้คำแนะนำช่วยเหลือในเรื่องเอกสารขอวีซ่า และช่วยติดต่อประสานงานกับศูนย์ต่างประเทศ

เมื่อได้รับการตอบรับจากครอบครัวอุปถัมภ์ ทราบวันเดินทางและขอวีซ่าผ่านแล้ว จึงชำระค่าโครงการ 1,300 US Dollars** ในภายหลัง (หรือตามโปรโมชั่นพิเศษตามแต่ช่วงเวลาซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนได้โดยศูนย์ Au Pair in America ที่ต่างประเทศเป็นผู้กำหนด กรุณาสอบถาม ณ ตอนส่งชุดเอกสารใบสมัคร) ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการประสานงานตามขั้นตอนต่างๆ ที่ได้ผ่านมาแล้ว โดยต้องชำระให้กับทางศูนย์ใหญ่ ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษโดยตรง

ค่าโครงการนี้ประกอบไปด้วยค่าดำเนินการด้านเอกสารและจัดหาครอบครัว ค่าดำเนินการขอใบอนุญาต SEVIS ID จากรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกา และเพื่อเข้าร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกอย่างเป็นทางการของโครงการใหญ่ระดับโลก โดยจะได้รับความคุ้มครองจากโครงการตลอดระยะเวลาโครงการ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการยังจะได้รับสิทธิประโยชน์มากมายจากทางโครงการฯ การได้เข้าร่วมปฐมนิเทศในช่วงสัปดาห์แรกหลังเดินทางไปถึงประเทศสหรัฐอเมริกา และความช่วยเหลือต่างในเรื่องการเดินทางต่อไปยังบ้านโฮสแฟมิลี่รวมทั้งรับตั๋วเครื่องบินไปและกลับเมื่อสำเร็จโครงการ ทั้งนี้ น้องๆ ทุกคนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุขั้นพื้นฐานครอบคลุมตลอดระยะเวลาโครงการอีกด้วย

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เข้าร่วมโครงการ

 • เยาวชนไทย เพศหญิง อายุระหว่าง 20-26 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4
 • สามารถ สื่อสารภาษาอังกฤษได้ และมีบุคลิกภาพดี
 • สามารถขับรถยนต์ และมีใบขับขี่ไทย (โดยผู้สมัครสามารถสอบใบขับขี่ได้หลังผ่านสัมภาษณ์เบื้องต้นแล้ว)
 • มีประสบการณ์การดูแลเด็กเล็ก อย่างน้อย 300 ชั่วโมง
 • มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ และไม่มีโรคติดต่อ
 • มีความรับผิดชอบ พร้อมที่จะปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมและสังคมใหม่ๆ
 • รักการทำงานกับเด็ก และมีความรับผิดชอบ

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการ Au Pair in America

 • นัดฟังรายละเอียดโครงการ ได้ ที่นี่
 • เมื่อสมัครเข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครจะได้รับเอกสารใบสมัครและขั้นตอนการดำเนินการทุกขั้นตอน รวมถึงบัตรสมาชิกที่จะสามารถเข้ากลุ่มเรียนภาษาอังกฤษทุกวันเสาร์แบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง เพื่อเตรียมตัวก่อนการเดินทาง
 • รวบรวมเอกสาร ตรวจร่างกายและเก็บชั่วโมงฝึกอบรมดูแลเด็ก อย่างน้อย 300 ชั่วโมงก่อนนัดตรวจเอกสารเพื่อทำการออนไลน์ชุดใบสมัครกับศูนย์ต่างประเทศ
 • ในขั้นตอนหลังจากการออนไลน์ ผู้สมัครจะเข้าสู่ช่วงระยะเวลาของการสัมภาษณ์กับโฮสแฟมิลี่ และหากมีการตกลงแมทช์และกำหนดวันเดินทางแล้ว สามารถโทรเข้ามาแจ้งได้ที่เจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมดำเนินการขอ J-1 Visa ที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาต่อไป โดยทางศูนย์ไทยออแพร์จะประสานงาน ให้คำแนะนำเรื่องเอกสารและขั้นตอนในการขอวีซ่าอย่างละเอียด บริษัทฯ มีประสบการณ์ดำเนินงานด้านวีซ่ามากว่าสิบปี และมีการอัพเดทข้อมูลสำคัญให้กับผู้สมัครในโครงการรับทราบอยู่อย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถไว้วางใจในขั้นตอนสำคัญนี้เมื่อผ่านการดำเนินการกับทางโครงการไทยออแพร์ค่ะ
 • หลังจากได้รับการอนุมัติวีซ่าออแพร์แล้ว ผู้สมัครจะทำการชำระค่าโครงการไปที่ศูนย์ใหญ่ต่างประเทศ โดยจะมีแบบฟอร์มในการชำระเงินผ่านธนาคาร (จำนวนเงินค่าโครงการขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นในช่วงที่ผู้สมัครส่งใบสมัคร)
 • ทุกวันพฤหัสที่มีตารางบิน เจ้าหน้าที่จะทำการนัดน้องๆ ที่กำลังจะออกเดินทางมารับตั๋วเครื่องบินที่ศูนย์กรุงเทพฯ ซึ่งก่อนเดินทางเข้าสู่บ้านโฮสแฟมิลี่ ผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านจะได้เข้าร่วมปฐมนิเทศเป็นเวลา 3 วัน 2 คืน ที่เมือง Tarrytown รัฐ New York ร่วมกับเพื่อนๆ ออแพร์ จากทั่วโลก ฟรีทั้งค่าที่พักและอาหารทุกมื้อค่ะ
 • ภายหลังจากปฐมนิเทศเสร็จสิ้นแล้ว ออแพร์ทุกท่านจะเดินทางสู่บ้านโฮสแฟมิลี่ โดยโครงการจะประสานงานเรื่องการออกตั๋วภายในประเทศและส่งน้องๆ ออแพร์ไปยังสนามบิน หรือสถานีรถไฟเพื่อเดินทางต่อไปยังเมืองที่พำนักของโฮสแฟมิลี่ต่อไป หลังจากนี้ ออแพร์จะเริ่มต้นชีวิต 1 - 2 ปี ของการเป็น Au Pair in America โดยจะมีที่ปรึกษาประจำเขต หรือที่เรียกว่า Community Counselor จะเป็นผู้ให้คำแนะนำ และช่วยเหลือออแพร์ตลอดโครงการซึ่งจะแวะมาเยี่ยมเยียนภายใน 2 สัปดาห์แรกเมื่อเดินทางถึง และจะนัดทำกิจกรรมร่วมกันกับออแพร์ในพื้นที่ทุกเดือน

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการฯ โทรสอบถามโปรโมชั่นได้ที่นี่

Free Consultation!

Register here