Thai-Aupair Logo
Thai-Aupair Logo
× Home About Us News & Promotions Au Pair Programs ACT Education Services Visa Support Videos & Photo Gallery Contact Us APPLY NOW !
Thai-Aupair Logo

Au Pair in Australia

Australia เป็นประเทศและหมู่เกาะที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก มีประชากรที่เป็นมิตรและมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ โครงการออแพร์ที่ประเทศออสเตรเลีย ถือว่าเป็นหนึ่งในทางเลือกของโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยใช้วีซ่าเดียวกันกับโครงการ Work & Holiday scheme ริเริ่มโดยรัฐบาลออสเตรเลีย เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการหาประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศ ฝึกและพัฒนาภาษาอังกฤษ โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้พักอาศัยอยู่กับครอบครัวชาวออสเตรเลีย เสมือนเป็นสมาชิกของครอบครัว มีห้องพักส่วนตัว และมีรายได้จากการทำงานดูแลเด็กเป็นเวลา 20-45 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ให้กับโฮสแฟมิลี่ มีเจ้าหน้าที่ประสานงานดูแลผู้เข้าร่วมโครงการทุกขั้นตอนและให้ความช่วยเหลือตลอดระยะเวลาโครงการ

สิ่งที่จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ

 • ได้เรียนรู้วัฒนธรรมชาวออสเตรเลีย ทั้งยังมีโอกาสเผยแพร่ และได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย ในประเทศที่มีความสะดวกสบาย และมีความปลอดภัยสูง
 • มีสิทธิ์รับค่าตอบแทนจากการทำงานสูงถึง 30,000 - 50,000 บาทต่อเดือน จากการทำงานมากกว่าหรือเท่ากับหรือมากกว่า 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
 • มีห้องพักส่วนตัว อาหารครบทุกมื้อ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่จำเป็น โดยบางครอบครัวอาจมีรถส่วนตัว และมือถือให้ใช้
 • ได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและท่องเที่ยวไปในสถานที่เที่ยวที่น่าสนใจ อีกทั้งยังได้หาประสบการณ์ที่แตกต่างในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการสื่อสารอีกด้วย
 • มีสัญญาว่าจ้าง พร้อมมีสิทธิ์รับโบนัส 500 AUD เมื่อทำงานครบสัญญาขั้นต่ำ 6 เดือน

Read more..

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เยาวชนหญิง อายุระหว่าง 22 – 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี และมีผลสอบ IELTS 4.5 ขึ้นไป (เช็คโปรโมชั่นพิเศษกับโครงการฯ สมัครด่วน! รับจำนวนจำกัด)
 • มีประสบการณ์การดูแลเด็กขั้นต่ำ 300 ชั่วโมง (สามารถเก็บชั่วโมงได้หลังผ่านสัมภาษณ์แล้ว)
 • มีใบขับขี่ไทย (optional)
 • มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ และไม่มีโรคประจำตัวหรือโรคติดต่อร้ายแรง
 • มีบุคลิกภาพดี พร้อมที่จะปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมใหม่ๆ
 • รักการทำงานกับเด็ก มีความรับผิดชอบ

หากสนใจเข้าร่วมโครงการฯ

 • นัดฟังรายละเอียดโครงการได้ ที่นี่
 • รับชุดเอกสารและทำการสัมภาษณ์เบื้องต้น หลังสมัครเข้าร่วมโครงการ
 • เตรียมเอกสารเพื่อการยื่นขอโควตาวีซ่าออนไลน์ โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำและปรึกษาตลอดทุกขั้นตอน
 • ชำระค่าโครงการส่วนที่เหลือ หลังจากได้รับโควตาในการขอวีซ่าในปีนั้นๆ นัดตรวจและ รวบรวมเอกสารในการยื่นขอวีซ่า และเอกสารสำหรับโครงการออแพร์หลังวีซ่าผ่าน
 • หลังจากส่งเอกสารครบสมบูรณ์ และผ่านการตรวจเอกสารจากทางโครงการ เอกสารจะถูกส่งต่อไปยัง Partner Agency ที่ประเทศออสเตรเลียเพื่อดำเนินการคัดสรรครอบครัวที่เหมาะสม
 • สมาชิกโครงการจะได้รับการติดต่อจากโฮสแฟมิลี่เพื่อนัดสัมภาษณ์และพูดคุยต่อไป โดยจะสามารถตัดสินใจเลือกครอบครัวได้ด้วยตนเอง
 • เมื่อเลือกครอบครัวได้แล้ว รอเอกสารสัญญาการว่าจ้างจากศูนย์ที่ต่างประเทศ และนำส่งเอกสารการทำประกันการเดินทาง หน้าวีซ่า และรายละเอียดการเดินทาง เพื่อยืนยันก่อนการเดินทาง
 • เตรียมตัวเดินทางสู่บ้าน Host Family และเริ่มต้นชีวิตของการเป็น Au Pair โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือตลอดโครงการฯ

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการฯ โทรสอบถามได้ ที่นี่

ประกันการเดินทาง ที่นี่

Free Consultation!

Register here