Thaiaupair.com/Au Pair in Australia
Thai-Aupair Logo
Thai-Aupair Logo
× Home About Us News & Promotions Au Pair Programs ACT Education Services CNU for Nurse in USA Visa Support Contact Us APPLY NOW !
Thai-Aupair Logo

Au Pair in Australia

ประเทศออสเตรเลีย ตั้งอยู่ในซีกโลกใต้ ระหว่างมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิก อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศไทย เป็นประเทศเดียวที่มีลักษณะเป็นทวีป และมีขนาดเล็กที่สุดในโลก แต่ เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับ 6 ของโลกซึ่งมีขนาดประมาณ 2 เท่าของทวีปยุโรป เทียบได้กับประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งประเทศเลยทีเดียว มีประชากรที่เป็นมิตร ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก และมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจทางธรรมชาติหลายแห่ง เวลาในประเทศออสเตรเลียจะเร็วกว่าประเทศไทย ประมาณ 1 - 3 ชั่วโมง

โครงการออแพร์ที่ประเทศออสเตรเลีย เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยใช้วีซ่าเดียวกันกับโครงการ Work and Holiday ที่ริเริ่มโดยรัฐบาลออสเตรเลียและไทย เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษ และหาประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศ พร้อมทั้งได้เรียนรู้วัฒนธรรม โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้พักอาศัยอยู่กับครอบครัวชาวออสเตรเลียน เสมือนหนึ่งเป็นสมาชิกของครอบครัว มีห้องพักส่วนตัว และมีรายได้จากการทำงานดูแลเด็ก และทำงานบ้านให้กับโฮสแฟมิลี่ มีเจ้าหน้าที่คอยประสานงานดูแลและให้ความช่วยเหลือตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องรับผิดชอบเรื่องค่าตั๋วเดินทาง ค่าประกันสุขภาพ/อุบัติเหตุ และค่าธรรมเนียมในการสอบใบอนุญาตทำงานกับเด็กจากหน่วยงานประจำรัฐ ด้วยตนเอง

สิ่งที่จะได้รับจากโครงการ Au Pair in Australia

Read more..

 • รับความช่วยเหลือในการประสานงาน กับศูนย์ต่างประเทศ และระหว่างการออนไลน์
 • รับการดูแลจากศูนย์ต่างประเทศ หลังเดินทางถึงบ้านโฮส และตลอดระยะเวลาโครงการ
 • รับค่าตอบแทน 195-255 $ ต่อสัปดาห์ตั้งแต่สัปดาห์แรก จากการทำงาน 25-35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
 • มีสัญญาว่าจ้าง พร้อมมีสิทธิ์รับโบนัส 300 AUD เมื่อทำงานครบสัญญาขั้นต่ำ 6 เดือน*
 • วันหยุดอย่างน้อย 1 วันครึ่ง ต่อสัปดาห์ และวันหยุดพักร้อน 1 สัปดาห์แบบมีรายได้
 • ได้เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวออสเตรเลียน รวมทั้งยังมีโอกาสเผยแพร่ และได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย ในประเทศที่มีความสะดวกสบาย และมีความปลอดภัยสูง
 • มีห้องพักส่วนตัว อาหารครบทุกมื้อ และได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่จำเป็น โดยบางครอบครัวอาจมีรถส่วนตัว และมือถือให้ใช้
 • ได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและได้ท่องเที่ยวไปในสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ อีกทั้งยังได้หาประสบการณ์ที่แตกต่างในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการสื่อสารอีกด้วย
 • ปฐมนิเทศที่ Wake Up Hostel ในเมืองซิดนีย์ ห่างเพียง 5 นาทีจากสำนักงานใหญ่ AIFS Au Pair (Australia) เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน พร้อมอาหารเช้า 3 มื้อ และมีรถรับ-ส่งจากสนามบิน
 • ได้รับการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยทีมงานจาก RTO และรับคำแนะนำในการเริ่มต้นใช้ชีวิต การเปิดแบงก์ การขับรถ และข้อมูลภาษีของออแพร์
 • ทริปเดินทางจากเมืองซิดนีย์ สู่บ้านโฮสแฟมิลี่*
 • 24/7 สายด่วนติดต่อกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
 • สิทธิ์ในการขยายเวลาต่อได้อีก 6 เดือน หรือ รับคำแนะนำงานประเภทอื่นๆ ให้หลังจบสัญญาออแพร์*
 • และสิทธิพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย อาทิ เช่น ซิมการ์ดโทรศัพท์ บัตรส่วนลดโฮสเทล และบริการรับฝากกระเป๋าฟรี เป็นเวลา 30 วัน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เยาวชน หญิง / ชาย** อายุระหว่าง 22 – 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี และมีผลสอบ IELTS 4.5 ขึ้นไป **
 • มีประสบการณ์การดูแลเด็กขั้นต่ำ 300 ชั่วโมง
 • มีใบขับขี่ไทย (optional)
 • มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ และไม่มีโรคประจำตัวหรือโรคติดต่อร้ายแรง
 • มีบุคลิกภาพดี พร้อมที่จะปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมใหม่ๆ
 • มีความรับผิดชอบ และความกระตือรือร้น รักการทำงานกับเด็ก

หากสนใจเข้าร่วมโครงการฯ

 • นัดฟังรายละเอียดโครงการ
 • รับชุดเอกสารและทำการสัมภาษณ์เบื้องต้น หลังสมัครเข้าร่วมโครงการ
 • เตรียมเอกสารเพื่อการยื่นขอโควต้าวีซ่า โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำและปรึกษาตลอดทุกขั้นตอน
 • ชำระค่าโครงการส่วนที่เหลือ หลังจากได้รับโควต้าในการขอวีซ่าในปีนั้นๆ นัดตรวจและ รวบรวมเอกสารในการยื่นขอวีซ่า และเอกสารสำหรับโครงการออแพร์ หลังวีซ่าผ่าน
 • หลังจากส่งเอกสารครบสมบูรณ์ และผ่านการตรวจเอกสารจากทางโครงการ เอกสารจะถูกส่งต่อไปยังศูนย์ใหญ่ ที่ประเทศออสเตรเลียเพื่อดำเนินการคัดสรรครอบครัวที่เหมาะสม
 • สมาชิกโครงการจะได้รับการติดต่อจากศูนย์ต่างประเทศ เพื่อนัดสัมภาษณ์และพูดคุยกับโฮสแฟมิลี่ต่อไป โดยจะสามารถตัดสินใจเลือกครอบครัวได้ด้วยตนเอง
 • เมื่อเลือกครอบครัวได้แล้ว รอเอกสารสัญญาการว่าจ้างจากศูนย์ที่ต่างประเทศ และนำส่งเอกสารการทำประกันการเดินทาง หน้าวีซ่า และรายละเอียดการเดินทาง เพื่อยืนยันก่อนการเดินทาง
 • เตรียมตัวเดินทางสู่เมืองซิดนีย์ เพื่อเข้าร่วมปฐมนิเทศ ก่อนการเริ่มต้นชีวิตของการเป็น Au Pair โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือตลอดโครงการฯ

* เป็นไปตามเงื่อนไขโครงการ
** สอบถามคุณสมบัติเพิ่มเติมของน้องผู้ชาย และค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่นี่

ประกันการเดินทาง ที่นี่

Free Consultation!

Register here