Thaiaupair.com/Aupair in the Netherlands
Thai-Aupair Logo
Thai-Aupair Logo
× Home About Us News & Promotions Au Pair Programs ACT Education Services CNU for Nurse in USA Visa Support Contact Us APPLY NOW !
Thai-Aupair Logo

Au Pair in The Netherlands

โครงการออแพร์ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นอีกโครงการหนึ่งที่น่าสนใจ น้องจะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ และได้เรียนรู้ภาษาที่สามเพิ่มเติม พร้อมๆไปกับการทำงานดูแลเด็กให้กับครอบครัวอุปถัมภ์ เนเธอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีความปลอดภัยสูง และติดอันดับเป็นประเทศที่น่าอยู่อันดับต้นๆ ของโลก โดยออแพร์จะได้รับค่าตอบแทนขั้นต่ำเดือนละ 300 - 340 ยูโร หรือประมาณ 12,000 - 14,000 บาท จากการดูแลเด็กให้กับโฮสแฟมิลี่ 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ นอกจากจะพักอาศัยในห้องพักส่วนตัวกับครอบครัวชาวฮอลแลนด์แล้ว ออแพร์ยังมีโอกาสได้ท่องเที่ยวในทวีปยุโรปเป็นระยะเวลา 1 ปี ได้รับทุนเรียนภาษาดัตช์ในสถาบันสอนภาษาจากครอบครัว รวมถึงได้ไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและพบเพื่อนใหม่ชาวต่างชาติ

Read more..

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ

 1. ได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของชาวดัตช์ และนานาประเทศที่เข้าร่วมโครงการรวมทั้งได้มีโอกาสเผยแพร่วัฒนธรรมไทยไปสู่ทั่วโลก
 2. ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับค่าตอบแทน 300 - 340 ยูโรต่อเดือน
 3. มีห้องพักส่วนตัว และเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่จำเป็น โดยบางครอบครัวอาจมีมือถือให้ใช้อีกด้วย
 4. ได้มีโอกาสเรียนภาษาดัตช์ในสถาบันภาษาในเมืองที่พำนัก ตามข้อกำหนดของโครงการฯ
 5. ได้รับตั๋วเครื่องบินฟรีทั้งไปและกลับ มีวันหยุดพักร้อนเป็นเวลา 2 สัปดาห์โดยครอบครัวจะจ่ายเงินค่าตอบแทนให้ เมื่อเข้าร่วมโครงการครบ 1 ปี
 6. มีประกันสุขภาพและอุบัติเหตุครอบคลุมตลอดระยะเวลาโครงการ
 7. มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษต่างๆกับศูนย์ออแพร์ที่ต่างประเทศ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. เยาวชนหญิงอายุ 18 – 30 ปี
 2. กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ปวส. / ปริญญาตรี หรือสำเร็จการศึกษาแล้ว
 3. สามารถสื่อสารภาษาดัตช์ หรือภาษาอังกฤษได้ดี
 4. มีสุขภาพแข็งแรง
 5. รักการทำงานกับเด็กและมีความรับผิดชอบ

หากสนใจเข้าร่วมโครงการฯ

 1. โทรนัดฟังรายละเอียดโครงการได้ที่นี่
 2. เมื่อผ่านสัมภาษณ์เบื้องต้นแล้ว สามารถเข้าร่วมโครงการได้ โดยชำระค่าใบสมัคร และรับเอกสารเพื่อเริ่มดำเนินการโดยจะมีเจ้าหน้าที่โครงการคอยให้คำแนะนำช่วยเหลือในขั้นตอนต่างๆ อย่างละเอียด
 3. เมื่อรวบรวมเอกสารได้ครบถ้วนแล้ว จึงนัดตรวจเอกสาร และสัมภาษณ์รอบสุดท้าย
 4. เจ้าหน้าที่ประสานงานเรื่องเอกสาร ต่อไปยังศูนย์ที่ต่างประเทศเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
 5. น้องสมาชิกจะได้รับการติดต่อจากศูนย์ หรือจากโฮสแฟมิลี่ เพื่อนัดสัมภาษณ์และพูดคุย โดยน้องๆ สามารถตัดสินใจเลือกครอบครัวได้ด้วยตนเอง
 6. เมื่อเลือกครอบครัวได้แล้ว ชำระค่าโครงการส่วนที่เหลือและเตรียมเอกสารเพื่อการขอเอกสารวีซ่า (โดยจะมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำในการดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างละเอียด)
 7. หลังจากได้รับวีซ่า เตรียมตัวเดินทางสู่บ้านโฮสแฟมิลี่ และเริ่มต้นชีวิตของการเป็น Au Pair in the Netherlands โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือตลอดโครงการฯ

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการฯ โทรสอบถามได้ที่นี่

Free Consultation!

Register here