Thai-Aupair Logo
Thai-Aupair Logo
× Home About Us News & Promotions Being An Au Pair Au Pair Programs ACT Education Services Study & Work Programs Visa Support Videos & Photo Gallery Contact Us APPLY NOW !
Thai-Aupair Logo

Caregiver in Canada

นอกเหนือจากโครงการศึกษาต่อในประเทศแคนาดาแล้ว ศูนย์ไทยออแพร์ยังมีโครงการ Live-in Caregiver ซึ่งในประเทศอื่นๆ เช่น ในอเมริกา และประเทศในทวีปยุโรปเรียกโครงการนี้ว่า โครงการออแพร์ จะมีเฉพาะประเทศแคนาดาเท่านั้นที่เรียกโครงการประเภทนี้ว่า Live-in Caregiver เหมาะกับผู้ที่ต้องการทำงานที่ประเทศแคนาดา พัฒนาภาษาอังกฤษและท่องเที่ยว เป็นระยะเวลามากกว่า 1-2 ปี โดยพักอาศัยอยู่กับครอบครัวชาวแคนาเดียน และรับรายได้ไม่ต่ำกว่า 1,900-2,500 เหรียญแคนาดาต่อเดือน จากการทำงาน 44-48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ผู้สมัครสามารถเลือกทำงานตามประสบการณ์ที่มีเพื่อดูแลเด็ก คนชรา หรือผู้ป่วย และหากทำงานตามสัญญาครบ 2 ปียังมีสิทธิ์สมัครเป็นพลเมืองถาวรที่ประเทศแคนาดาได้อีกด้วย

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ

 • Live-in caregiver เป็นโครงการที่ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศแคนาดา โดยผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนจะได้รับใบอนุญาตทำงานและได้รับการดูแลคุ้มครองเสมือนพลเมืองคนหนึ่งของประเทศแคนาดา
 • ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเข้าเรียนคอร์สภาษาอังกฤษ ESL (English as a Second Language) ของรัฐบาลได้ฟรี
 • ได้รับการคุ้มครองสุขภาพขั้นพื้นฐานจากรัฐบาลแคนาดา
 • Live-in caregiver สามารถขอภาษีคืน จากรัฐบาลแคนาดาได้
 • Live-in caregiver ได้รับวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดประจำสัปดาห์ตามกฎหมาย นอกจากนี้ยังมีวันหยุดพักร้อน 2 สัปดาห์ต่อปี โดยยังจะได้รับค่าแรงตามปกติ (2 weeks paid vocation) อีกด้วย
 • Live-in caregiver สามารถทำงานได้นานตามระยะเวลาของสัญญาการจ้างงาน ซึ่งแตกต่างจากโครงการของประเทศอื่นๆ ที่อนุญาตให้ร่วมโครงการเพียงหนึ่งหรือสองปีเท่านั้น
 • Live-in caregiver สามารถทำเรื่องขอเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรของประเทศแคนาดาได้เมื่อทำงานในประเทศแคนาดาครบ 2 ปีตามกฎหมาย และยังสามารถทำเรื่องโยกย้าย คู่สมรส บุตร หรือบิดามารดาของตนเองจากประเทศไทย ให้เป็นผู้อาศัยถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายของแคนาดาได้อีกด้วย

Read more..

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เพศหญิง อายุระหว่าง 25-45 ปี
 • จบการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเคยเข้าร่วมโครงการออแพร์ของประเทศใด ประเทศหนึ่งมาอย่างน้อย 1 ปีภายในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา หรือมีประสบการณ์การทำงานเป็นครูอนุบาล หรือเป็นพยาบาล โดยต้องมีใบประกอบวิชาชีพ ภายใน 2 ปีที่ผ่านมา
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีใบขับขี่ไทย และสามารถขับรถยนต์
 • มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ และไม่มีโรคติดต่อ
 • มีบุคลิกภาพดี พร้อมที่จะปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมและสังคมใหม่ๆ
 • รักการทำงานกับเด็ก และมีความรับผิดชอบ

หากสนใจเข้าร่วมโครงการฯ

 1. โทรนัดฟังรายละเอียดของโครงการฯ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-619-1017 หรือ 086-301-6101 ในเวลาทำการ
 2. หากสนใจเข้าร่วมโครงการสามารถนัดสัมภาษณ์และประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นได้ เมื่อผ่านแล้วจึงชำระค่าสมัครและรับเอกสารใบสมัคร
 3. เมื่อรวบรวมเอกสารครบถ้วน นัดส่งเอกสารกับโครงการฯ
 4. สัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ของแคนาดา เพื่อประเมินความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ และคุณสมบัติตามประสบการณ์ เพื่อเข้าสู่กระบวนการหานายจ้างที่ตรงกับคุณสมบัติและประสบการณ์
 5. สัมภาษณ์และเลือกนายจ้าง โดยผู้สมัครสามารถพูดคุยกับนายจ้างและทำการตัดสินใจได้ด้วยตนเอง
 6. เตรียมเอกสารหลักฐานคุณสมบัติตามประสบการณ์การทำงานเพื่อยื่นขอวีซ่า โดยจะมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำในทุกขั้นตอน
 7. เริ่มต้นชีวิตการเป็น Live-in caregiver ในแคนาดาโดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือตลอดโครงการฯ

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการฯ โทรสอบถามได้ ที่นี่

Free Consultation!

Register here