Thai-Aupair Logo
Thai-Aupair Logo
× Home About Us News & Promotions Being An Au Pair Au Pair Programs ACT Education Services Study & Work Programs Visa Support Videos & Photo Gallery Contact Us APPLY NOW !
Thai-Aupair Logo

EU-Nurse Program

โครงการดูแลผู้สูงอายุ

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการหาประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศ ได้ท่องเที่ยว เรียนรู้การใช้ชีวิตความเป็นอยู่ในต่างประเทศ และฝึกทักษะภาษาที่สามเพิ่มเติม โครงการฯ เปิดรับพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล ทุกเพศ-ทุกวัย ที่มีทักษะภาษาเยอรมัน และมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมโครงการดูแลผู้สูงอายุในประเทศเยอรมัน ภายใต้การดูแลขององค์กรชื่อ Ehrath Solutions โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับทุนเรียนเพิ่มเติมทางด้านการบริบาลที่ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายประเทศเยอรมันกำหนด ระหว่างรับทุนอบรมเรียนฟรีเป็นเวลา 9 เดือน - 1 ปีนี้ จะได้รับการบรรจุเข้าฝึกงานแบบมีรายได้ และหลังจากสอบผ่านหลักสูตรและผ่านการวัดระดับภาษาเยอรมัน B-2 จะได้เริ่มทำงานแบบเต็มเวลาตามสัญญาโครงการทันที โดยจะมีหน่วยงานคอยให้คำปรึกษา และดูแลระหว่างการเข้าร่วมโครงการ รวมทั้งจะได้เข้าสู่ระบบการว่าจ้าง ด้านสวัสดิการสังคม เช่น ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ตามที่รัฐบาลเยอรมันกำหนด ตลอดระยะเวลาการทำงาน และยังมีโอกาสรับรายได้มากกว่า 1,000,000 บาทต่อปี

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ

 • รับทุนอบรมพิเศษด้านการบริบาลเป็นระยะเวลา 9 เดือน – 1 ปี และจะได้รับประกาศนียบัตรเพื่อสามารถทำงานเต็มเวลา อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และตามสัญญาของโครงการ
 • สิทธิ์รับค่าตอบแทน ต่อเดือนสูงถึง €1,000 หรือประมาณ 40,000 บาท* ก่อนหักค่าใช้จ่าย จากการฝึกงานในช่วงปีแรก
 • มีงานรองรับทันที เมื่อผ่านหลักสูตรอบรม และระดับภาษาเยอรมัน B-2
 • สิทธิ์รับค่าตอบแทน ต่อเดือนสูงถึง €2,200 หรือประมาณ 88,000 บาท* ก่อนหักค่าใช้จ่าย จากการทำงานขั้นต่ำ 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยจะมีสัญญาการว่าจ้างอย่างน้อย 3 ปี
 • พัฒนาทักษาภาษาเยอรมัน และได้ฝึกพูดกับเจ้าของภาษา อีกทั้งยังได้พบเจอเพื่อนใหม่ๆ ในต่างประเทศ
 • มีห้องพักใกล้ที่เรียน หรือที่ทำงาน โดยมีตัวแทนในการจัดหาให้
 • มีวันหยุดพักร้อน 4 สัปดาห์ต่อปี หลังจากทำงานไปแล้ว 6 เดือน
 • สามารถท่องเที่ยวประเทศต่างๆ ที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกในกลุ่มเชงเกน (Schengen) ทั่วทวีปยุโรป หรือเดินทางกลับเมืองไทยได้
 • สามารถต่อสัญญาจ้างงานได้จนกว่าจะเกษียณอายุ
 • สิทธิ์ในการรับเงินบำเหน็จเป็นเงินก้อนหลังเกษียณ เมื่ออายุ 63 ปี บริบูรณ์*

*อัตราแลกเปลี่ยน 40 บาท ต่อ 1 ยูโร ค่าตอบแทนและกฎเกณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ สามารถสอบถามได้เมื่อโครงการฯ เปิดรับสมัคร

Read more..

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ชาย-หญิง อายุระหว่าง 25 - 49 ปี
 • กำลังศึกษา หรือจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ หรือหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี*
 • มีประสบการณ์การดูแลผู้สูงอายุแบบเต็มเวลา มาอย่างน้อย 2 ปี*
 • พร้อมเรียนภาษาเยอรมัน และสอบวัดระดับภาษา B-1 กับสถาบัน Goethe Institute Thailand ตามที่โครงการฯกำหนด
 • มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง สมบูรณ์และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
 • มีบุคลิกภาพดี มีความรับผิดชอบ และพร้อมที่จะปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมใหม่ๆ
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม

*ค่าตอบแทนและกฎเกณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ สามารถสอบถามได้เมื่อโครงการฯ เปิดรับสมัคร


หากสนใจเข้าร่วมโครงการฯ

 1. โทรนัดฟังรายละเอียดโครงการได้ ที่นี่
 2. ส่งเอกสารประวัติการศึกษา ระดับภาษา และประวัติการทำงาน เพื่อประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นกับทางเยอรมัน
 3. เมื่อได้รับการตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ สามารถสมัครเข้าร่วมโดยการชำระค่าใบสมัคร เพื่อรับชุดเอกสาร โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาและแนะนำในการกรอกเอกสารทุกขั้นตอน
 4. นัดส่งชุดเอกสาร เมื่อรวบรวมหลักฐานเอกสารครบ และมีผลการสอบภาษาเยอรมันระดับ B-1 เพื่อส่งต่อไปยังศูนย์ที่ประเทศเยอรมัน
 5. เมื่อผ่านการตรวจรับ รอรับเอกสารจากทางเยอรมันเพื่อยื่นวีซ่า ซึ่งประกอบไปด้วยเอกสารขอรับทุนเรียน และสัญญาการจ้างงานขั้นต่ำ 3 ปี หลังจากเรียนสำเร็จแล้วตามข้อกำหนด
 6. ดำเนินการยื่นวีซ่า โดยมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ และช่วยเหลือทุกขั้นตอน
 7. เมื่อผ่านวีซ่า รอกำหนดการเดินทาง และจองตั๋วเครื่องบิน
 8. เตรียมเดินทางเพื่อไปรับทุนเรียนและทำงานในประเทศเยอรมัน

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการฯ โทรสอบถามได้ ที่นี่

Register here