TH|EN

เป็นโครงการที่ให้โอกาสน้องๆ ที่ต้องการหาประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ประเทศเบลเยี่ยม และเรียนรู้ภาษาที่สามเพิ่มเติมพร้อมๆ ไปกับการทำงานดูแลเด็กให้กับครอบครัวชาวเบลเยี่ยม โดยจะได้รับค่าตอบแทนจากการเป็นออแพร์เป็นรายเดือน และยังได้ท่องเที่ยวในทวีปยุโรปเป็นระยะเวลา 1 ปี ทั้งยังได้พัฒนาทักษะทางด้านภาษาดัตช์ ภาษาฝรั่งเศส หรือภาษาเยอรมัน รวมถึงได้ไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและพบเพื่อนใหม่ชาวต่างชาติโดยพักอาศัยอยู่กับครอบครัวชาวเบลเยี่ยมและมีรายได้จากการทำงานดูแลเด็กขั้นต่ำเดือนละ 450 ยูโร หรือประมาณ 18,000 บาท น้องๆ จะมีห้องพักส่วนตัวและทำงานไม่เกิน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์โดยทางครอบครัวจะสนับสนุนให้น้องๆ เข้าเรียนในสถาบันการศึกษาและมีเจ้าหน้าที่คอยประสานงานดูแลผู้เข้าร่วมตลอดโครงการฯ

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ

 1. ได้เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของชาวเบลเยี่ยม และนานาประเทศที่เข้าร่วมโครงการรวมทั้งได้มีโอกาสเผยแพร่วัฒนธรรมไทยไปสู่ทั่วโลก
 2. ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับค่าตอบแทนประมาณ 450 ยูโรต่อเดือน
 3. มีห้องพักส่วนตัว และเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่จำเป็นโดยบางครอบครัวอาจมีรถและมือถือให้ใช้อีกด้วย
 4. ได้มีโอกาสพัฒนาทักษะภาษาดัตช์ ภาษาฝรั่งเศส หรือภาษาเยอรมัน โดยน้องๆ จะต้องเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาตามที่โครงการฯ กำหนด

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. เยาวชนหญิงอายุ 18–26 ปี
 2. กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ปวส. / ปริญญาตรี หรือสำเร็จการศึกษาแล้ว
 3. สามารถสื่อสารภาษาฝรั่งเศส ภาษาดัตช์ หรือภาษาเยอรมัน และภาษาอังกฤษได้ดี
 4. มีสุขภาพแข็งแรง
 5. รักการทำงานกับเด็กและมีความรับผิดชอบ

หากสนใจเข้าร่วมโครงการฯ

 1. โทรนัดฟังรายละเอียดโครงการได้ที่นี่ ระหว่างวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.30น. -17.00น .  และวันเสาร์ เวลา 09.30น. -16.00น . ที่ศูนย์ไทยออแพร์กรุงเทพฯ เชียงใหม่ และขอนแก่นได้แล้ววันนี้
 2. เมื่อผ่านสัมภาษณ์เบื้องต้นแล้ว สามารถเข้าร่วมโครงการได้ โดยชำระค่าใบสมัคร และรับเอกสารโดยจะมีพี่ๆ คอยให้คำแนะนำ ช่วยในการดำเนินการเกี่ยวกับใบสมัคร รวมถึงให้คำปรึกษาและตรวจแก้ไข
 3. นัดตรวจเอกสารทั้งหมด และนัดวันสัมภาษณ์รอบสุดท้าย
 4. ชำระค่าโครงการ และสัมภาษณ์รอบสุดท้าย พร้อมจัดส่งเอกสารไปยังศูนย์ที่ต่างประเทศ
 5. น้องจะได้รับการติดต่อจากศูนย์ หรือจากโฮสแฟมิลี่ เพื่อสัมภาษณ์และพูดคุย โดยน้องๆ สามารถตัดสินใจเลือกครอบครัวได้ด้วยตนเอง
 6. เมื่อเลือกครอบครัวได้แล้ว ให้รอเอกสารใบอนุญาตทำงานจากศูนย์ที่ประเทศเบลเยี่ยม เพื่อนำไปยื่นขอวีซ่า (โดยจะมีพี่ๆ ให้คำแนะนำในการดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างละเอียด)
 7. เตรียมตัวเดินทางสู่บ้านโฮสแฟมิลี่และเริ่มต้นชีวิตของการเป็น Au Pair in Belgium โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คอยให้ความช่วยเหลือตลอดโครงการฯ

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการฯ
โทรสอบถามได้ที่นี่

   

Have you found a host family yourself?
Thaiaupair team can assist you with the visa application!