TH|EN

เป็นโครงการที่ให้โอกาสน้องๆ ที่ต้องการหาประสบการณ์ใหม่ๆที่ประเทศเยอรมันนี และฝึกทักษะด้านภาษาเยอรมันเพิ่มเติม พร้อมๆ ไปกับการทำงานดูแลเด็กให้กับครอบครัวชาวเยอรมัน โดยจะได้รับค่าตอบแทนจากการเป็นออแพร์เป็นรายเดือนและยังได้ท่องเที่ยวในทวีปยุโรปเป็นระยะเวลา 1 ปี ทั้งยังได้พัฒนาทักษะทางด้านภาษาเยอรมัน รวมถึงได้ไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและพบเพื่อนใหม่ชาวต่างชาติโดยพักอาศัยอยู่กับครอบครัวชาวเยอรมันและมีรายได้จากการทำงานดูแลเด็กขั้นต่ำเดือนละ 260 ยูโร หรือประมาณ 10,400 บาท น้องๆ จะมีห้องพักส่วนตัวและทำงานไม่เกิน 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์โดยทางครอบครัวจะสนับสนุนให้น้องๆ เข้าเรียนในสถาบันการศึกษาและมีเจ้าหน้าที่คอยประสานงานดูแลผู้เข้าร่วมตลอดโครงการฯ

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ

 1. เรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของชาวเยอรมัน และนานาประเทศที่เข้าร่วมโครงการรวมทั้งได้มีโอกาสเผยแพร่วัฒนธรรมไทยไปสู่ทั่วโลก
 2. ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับค่าตอบแทน 260 ยูโรต่อเดือน
 3. มีห้องพักส่วนตัว และเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่จำเป็นโดยบางครอบครัวอาจมีรถและมือถือให้ใช้อีกด้วย
 4. ได้มีโอกาสพัฒนาทักษะภาษาเยอรมัน โดยน้องๆ จะต้องเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาตามที่โครงการฯ กำหนด

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. เยาวชนหญิง หรือชายอายุ 18–27 ปี
 2. กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ปวส. / ปริญญาตรี หรือสำเร็จการศึกษาแล้ว
 3. สามารถสื่อสารภาษาเยอรมัน ขั้นต่ำในระดับ A1 และภาษาอังกฤษได้
 4. มีสุขภาพแข็งแรง
 5. รักการทำงานกับเด็กและมีความรับผิดชอบ

หากสนใจเข้าร่วมโครงการฯ

 1. โทรนัดฟังรายละเอียดโครงการได้ที่นี่ ระหว่างวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.30น. -17.00น .  และวันเสาร์ เวลา 09.30น. -16.00น . ที่ศูนย์ไทยออแพร์กรุงเทพฯ เชียงใหม่ และขอนแก่นได้แล้ววันนี้
 2. เมื่อผ่านสัมภาษณ์เบื้องต้นแล้ว สามารถเข้าร่วมโครงการได้ โดยชำระค่าใบสมัคร และรับเอกสารโดยจะมีพี่ๆ คอยให้คำแนะนำ ช่วยในการดำเนินการเกี่ยวกับใบสมัคร รวมถึงให้คำปรึกษาและตรวจแก้ไข
 3. นัดตรวจเอกสารทั้งหมด และนัดวันสัมภาษณ์รอบสุดท้าย
 4. ชำระค่าโครงการ และสัมภาษณ์รอบสุดท้าย พร้อมจัดส่งเอกสารไปยังศูนย์ที่ต่างประเทศ
 5. น้องจะได้รับการติดต่อจากศูนย์ หรือจากโฮสแฟมิลี่ เพื่อสัมภาษณ์และพูดคุย โดยน้องๆ สามารถตัดสินใจเลือกครอบครัวได้ด้วยตนเอง
 6. เมื่อเลือกครอบครัวได้แล้ว ให้รอเอกสารจากศูนย์ที่ประเทศเยอรมันนี เพื่อนำไปยื่นขอวีซ่า (โดยจะมีพี่ๆ ให้คำแนะนำในการดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างละเอียด)
 7. เตรียมตัวเดินทางสู่บ้านโฮสแฟมิลี่และเริ่มต้นชีวิตของการเป็น Au Pair in Germany โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คอยให้ความช่วยเหลือตลอดโครงการฯ

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการฯ
โทรสอบถามได้ที่นี่

   

Have you found a host family yourself?
Thaiaupair team can assist you with the visa application!