TH|EN

เป็นโครงการที่ให้โอกาสน้องๆ ที่ต้องการหาประสบการณ์ใหม่ๆที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ และสนใจเรียนรู้ภาษาที่สามเพิ่มเติม พร้อมๆไปกับการทำงานดูแลเด็กให้กับครอบครัวอุปถัมภ์ สำหรับผู้ที่ต้องการหาประสบการณ์ในประเทศที่มีความปลอดภัยสูง และติดอันดับเป็นประเทศที่น่าอยู่เป็นอันดับต้นๆ ของโลก โดยจะได้รับค่าตอบแทนจากการเป็นออแพร์เป็นรายเดือนและยังได้ท่องเที่ยวในทวีปยุโรปเป็นระยะเวลา 1 ปี ทั้งยังได้พัฒนาทักษะทางด้านภาษาดัตช์ รวมถึงได้ไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและพบเพื่อนใหม่ชาวต่างชาติโดยพักอาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์และมีรายได้จากการทำงานดูแลเด็ก ขั้นต่ำเดือนละ 300 - 340 ยูโร หรือประมาณ 12,000 - 14,000 บาท น้องๆ จะมีห้องพักส่วนตัวและทำงานไม่เกิน 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์โดยทางครอบครัวจะสนับสนุนให้น้องๆ เข้าเรียนในสถาบันการศึกษาและมีเจ้าหน้าที่คอยประสานงานดูแลผู้เข้าร่วมตลอดโครงการ

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ

 1. ได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของชาวดัตช์ และนานาประเทศที่เข้าร่วมโครงการรวมทั้งได้มีโอกาสเผยแพร่วัฒนธรรมไทยไปสู่ทั่วโลก
 2. ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับค่าตอบแทนประมาณ 300 - 340 ยูโร
 3. มีห้องพักส่วนตัว และเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่จำเป็นโดยบางครอบครัวอาจมีมือถือให้ใช้อีกด้วย
 4. ได้มีโอกาสพัฒนาทักษะภาษาที่สาม โดยน้องๆ จะต้องเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาตามที่โครงการฯ กำหนด
 5. น้องจะได้รับตั๋วเครื่องบินฟรี ไป -กลับ และมีวันหยุดพักร้อน โดยครอบครัวยังจ่ายเงินค่าตอบแทนให้ เป็นเวลา 2 สัปดาห์ เมื่อน้องเข้าร่วมโครงการครบ 1 ปี
 6. ครอบครัวจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าวีซ่าและค่าประกันสุขภาพให้น้อง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. เยาวชนหญิงอายุ 18 – 30 ปี
 2. กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ปวส. / ปริญญาตรี หรือสำเร็จการศึกษาแล้ว
 3. สามารถสื่อสารภาษาดัตช์ และภาษาอังกฤษได้ดี
 4. มีสุขภาพแข็งแรง
 5. รักการทำงานกับเด็กและมีความรับผิดชอบ

หากสนใจเข้าร่วมโครงการฯ

 1. โทรนัดฟังรายละเอียดโครงการได้ที่นี่ ระหว่างวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.30น. -17.00น .  และวันเสาร์ เวลา 09.30น. -16.00น . ที่ศูนย์ไทยออแพร์กรุงเทพฯ เชียงใหม่ และขอนแก่นได้แล้ววันนี้
 2. เมื่อผ่านสัมภาษณ์เบื้องต้นแล้ว สามารถเข้าร่วมโครงการได้ โดยชำระค่าใบสมัคร และรับเอกสารโดยจะมีพี่ๆ คอยให้คำแนะนำ ช่วยในการดำเนินการเกี่ยวกับใบสมัคร รวมถึงให้คำปรึกษาและตรวจแก้ไข
 3. นัดตรวจเอกสารทั้งหมด ทำข้อสอบจิตวิทยา และนัดวันสัมภาษณ์รอบสุดท้าย
 4. ชำระค่าโครงการ และสัมภาษณ์รอบสุดท้าย พร้อมจัดส่งเอกสารไปยังศูนย์ที่ต่างประเทศ
 5. น้องจะได้รับการติดต่อจากศูนย์ หรือจากโฮสแฟมิลี่ เพื่อสัมภาษณ์และพูดคุย โดยน้องๆ สามารถตัดสินใจเลือกครอบครัวได้ด้วยตนเอง
 6. เมื่อเลือกครอบครัวได้แล้ว ให้เริ่มเตรียมเอกสารส่วนบุคคล และนำส่งศูนย์เพื่อส่งต่อไปยังศูนย์ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อนำไปยื่นขอใบอนุญาตในการขอวีซ่าต่อไป (โดยจะมีพี่ๆ ให้คำแนะนำในการดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างละเอียด)
 7. เตรียมตัวเดินทางสู่บ้านโฮสแฟมิลี่ และเริ่มต้นชีวิตของการเป็น Au Pair in the Netherlands โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คอยให้ความช่วยเหลือตลอดโครงการฯ

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการฯ
โทรสอบถามได้ที่นี่

   

Have you found a host family yourself?
Thaiaupair team can assist you with the visa application!