TH|EN

Welcome to Thaiaupair.com! 
We create you the differences since 1999

The time of your life starts here!
มาเป็นครอบครัวไทยออแพร์กันนะคะ!! 
Au Pair – ออแพร์เป็นคำที่ยืมมาจากภาษาฝรั่งเศส ออกเสียงว่า  "ออแพร์  "  แปลตรงตัวว่า “เท่าเทียมกัน” ซึ่งหมายความว่าออแพร์จะได้รับการปฏิบัติเท่าเทียมกับบุคคลภายในบ้าน แตกต่างจากพี่เลี้ยงเด็กทั่วไป ในขณะเดียวกันเจ้าของบ้านและออแพร์นั้นจะได้มีการศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกัน และออแพร์จะเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนวัฒนธรรมไทยในต่างแดน และได้เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวต่างชาติที่แตกต่าง ระหว่างช่วงเวลาที่ได้พำนักอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์

ประสบการณ์ในแบบพิเศษ และคุ้มค่าในการเป็นออแพร์ ที่องค์กรได้เสนอให้กับเยาวชนชาวไทย มาจนถึงปัจจุบัน และเรายังคงเปิดโอกาสให้น้องๆ รุ่นใหม่ได้มีโอกาสท่องเที่ยว เรียน และทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายในต่างประเทศ โอกาสในการใช้ชีวิตกับครอบครัวอุปถัมภ์ชาวต่างชาติ ในประเทศต่างๆ จะเปิดโลกทัศน์ที่กว้างไกล ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการที่มีคุณสมบัติทุกท่าน

ไทยออแพร์ โดยบริษัทไทยและอเมริกันคัลเชอรัลเอ็กซเชนจ์จำกัด ตัวแทนคัดเลือกผู้เข้าร่วม 
โครงการ Au Pair in America แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย

โครงการ Au Pair คืออะไร?
โครงการออแพร์เป็นทุนทำงาน-เรียน-ท่องเที่ยวในต่างแดน 1-2 ปี ด้วยวีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยน J-1 หรือ บางประเทศจะใช้เป็นวีซ่าประเภทออแพร์ ซึ่งน้องๆ จะได้ฝึกภาษาและเข้าเรียนคอร์สภาษาท้องถิ่น หรือคอร์สอื่นๆ ที่สนใจในโรงเรียนสอนภาษา วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย โดยหลายประเทศ จะมีข้อบังคับเรื่องการเรียนที่แตกต่างกันไป บางประเทศน้องจะได้รับทุนการศึกษาเพิ่มเติมจากครอบครัวอุปถัมภ์ และได้รับรายได้จากการทำงานเป็นออแพร์ให้กับครอบครัวอุปถัมภ์ตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการอีกด้วย มีวันหยุดประจำสัปดาห์และวันหยุดพักผ่อนประจำปี ทั้งยังมีโอกาสได้ท่องเที่ยวไปกับเพื่อน และ/หรือครอบครัวอุปถัมภ์ ทั้งในและต่างประเทศ
สิ่งที่ผู้สมัครออแพร์คาดหวังจากโครงการออแพร์คือ

 • ค่าใช้จ่ายน้อย ที่ใครๆ ก็สามารถไปต่างประเทศได้ (Affordable)
 • ความน่าเชื่อถือจากโครงการ (Dependable)
 • โอกาสในการศึกษาเพิ่มเติม (Education)
 • ความยืดหยุ่นจากข้อเสนอของโครงการและครอบครัวอุปถัมภ์ (Flexibility)
 • โอกาสในการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้วัฒนธรรม (Inter-cultural)
 • ประสบการณ์ชีวิตในต่างแดนที่แสนประทับใจ (Personal)

โครงการออแพร์ เป็นที่แพร่หลายมาหลายศตวรรษ และเริ่มเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ในหมู่เด็กนักเรียน หรือผู้ที่เพิ่งจบการศึกษา มากขึ้นเรื่อยๆ ผู้เข้าร่วมโครงการจะเสมือนเป็นผู้ช่วยงาน ซึ่งเป็นชาวต่างชาติ และจะพักอาศัยร่วมกับโฮสแฟมิลี่ภายในบ้าน โดยทั่วไปออแพร์จะมีหน้าที่ในการเลี้ยงเด็กและทำงานบ้าน โดยได้รับเงินค่าตอบแทน
ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ

 • ได้เรียนรู้วัฒนธรรมและวีถีชีวิตครอบครัวอุปถัมภ์ชาวต่างชาติ ซึ่งมีทั้งชาวอเมริกัน ออสเตรเลียน แคนาเดียนและนานาประเทศในทวีปยุโรป จากการใช้ชีวิตอย่างใกล้ชิดกับครอบครัวอุปถัมภ์ และได้พบปะเพื่อนๆ ออแพร์จากทั่วทุกมุมโลก มีโอกาสเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยกับเพื่อนต่างชาติ โดยได้รับวีซ่า J-1 หรือบางประเทศจะเป็นวีซ่าเพื่อออแพร์โดยฉพาะอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 • ได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นรายสัปดาห์ หรือรายเดือน จากครอบครัวอุปถัมภ์ที่คัดเลือกมาแล้วเป็นอย่างดี ตลอดระยะเวลา 1-2 ปี ที่เข้าร่วมโครงการ
 • ได้รับทุนการศึกษาจากครอบครัวอุปถัมภ์ เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และภาษาที่สามอื่นๆ หรือเรียนเพิ่มเติมในสาขาวิชาที่น้องๆสนใจ ในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ และน้องๆ ยังสามารถนำไปใช้ได้ในการทำงานหรือการเรียนต่อในอนาคต
 • มีห้องพักส่วนตัว พร้อมสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในเรื่องที่พักและอาหาร และในหลายๆ ครอบครัวยังมีรถส่วนตัวและมือถือให้ออแพร์ใช้ เพื่อการทำงานอีกด้วย
 • ได้ท่องเที่ยวและเข้าร่วมกิจกรรมกับครอบครัวอุปถัมภ์ ซึ่งออแพร์ส่วนใหญ่จะได้ร่วมเดินทางไปด้วย นอกจากนี้ออแพร์ยังจะได้รับวันหยุดพักผ่อน 2 สัปดาห์ในหนึ่งปี พร้อมรับค่าตอบแทนเพื่อใช้ในการท่องเที่ยว เมื่อจบโครงการแล้วยังสามารถท่องเที่ยวต่อได้อีกด้วย
ออแพร์อินอเมริกาจะได้รับการปฐมนิเทศพร้อมอาหารและที่พักฟรี 4 วัน 3 คืน รวมถึงอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากสภากาชาดอเมริกัน โดยจะพักที่โรงแรม Double Tree by Hilton 455 South Broadway, Tarrytown, NY 10591 สหรัฐอเมริกา (โทรศัพท์: 1 914-631-5700)

ซึ่งเป็นโรงแรมระดับ 4 ดาว ที่มีชื่อเสียงและมีสาขาอยู่ทั่วโลก ก่อนแยกย้ายและเดินทางไปยังบ้านโฮสแฟมิลี่

 • ได้ท่องเที่ยวและเข้าร่วมกิจกรรม กับเพื่อนชาวต่างชาติที่จัดขึ้นทุกเดือน ในประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ได้รับสิทธิประกันสุขภาพและอุบัติเหตุเบื้องต้นตลอดระยะเวลา 12 เดือน ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ในแต่ละรัฐที่น้องๆ ไปอยู่จะมีที่ปรึกษาประจำเขตคอยดูแลและให้คำแนะนำ ที่ปรึกษาพร้อมให้ความช่วยเหลือกรณีมีปัญหาตลอดระยะเวลา 1-2 ปีที่ประเทศสหรัฐอเมริกา อีกทั้งยังมีบริการโทรศัพท์ฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมงอีกด้วยด้วย (ผ่านศูนย์ Au Pair in America Hotline)
 • หลังจากสำเร็จโครงการน้องๆ จะได้รับประกาศนียบัตรจากโครงการ เป็นการยืนยันว่าน้องมีประสบการณ์และประสบความสำเร็จกับโครงการ Au Pair in America ด้วยค่ะ

ผลประโยชน์มากมายข้างต้นที่น้องๆ เยาวชนจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ และประสบการณ์ที่ยากจะลืมเลือน จากการใช้ชีวิตกับโฮสแฟลิลี่ที่ต่างแดนจากโครงการออแพร์ โดยทีมงานไทยออแพร์เปิดรับสมัครน้องๆ ที่สนใจเข้าร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกตลอดทั้งปี โอกาสดีๆ ใหม่ๆ กำลังรอน้องๆ อยู่ โทรหาพี่ๆ ทีมงานได้ที่นี่ เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยค่ะ

   

Have you found a host family yourself?
Thaiaupair team can assist you with the visa application!