TH|EN

โครงการ EU-Nurse

เป็นโครงการพิเศษที่อยู่ภายใต้การดูแลขององค์กร Ehrath Solutions เปิดให้ทุนอบรมเรียน และทำงานด้านการบริบาลอย่างถูกต้องตามกฎหมายที่ประเทศเยอรมัน สำหรับพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาลในประเทศไทย ทุกเพศ-ทุกวัย สามารถรับสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในการร่วมรับทุนการอบรมเรียนฟรีเพิ่มเติมทางด้านการดูแลผู้สูงอายุ เป็นเวลา 9 เดือน - 1 ปี และ มีงานรองรับทันทีหลังผ่านการอบรม เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการหาประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศ ได้ท่องเที่ยว ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตความเป็นอยู่ในต่างประเทศ และฝึกทักษะภาษาที่สามเพิ่มเติม

ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้รับทุนทุกท่านจะได้ฝึกงานแบบมีรายได้ หลังจากสอบผ่านหลักสูตรและผ่านการวัดภาษาเยอรมันในระดับ B-2 จะได้เริ่มทำงานแบบเต็มเวลาตามสัญญาโครงการทันที โดยจะมีหน่วยงานคอยให้คำปรึกษา และดูแล ระหว่างการเข้าร่วมโครงการ รวมทั้งได้รับสวัสดิการประกันสุขภาพ อุบัติเหตุ ตามที่รัฐบาลเยอรมันกำหนด ตลอดระยะเวลาการทำงาน และรับรายได้มากกว่า 1,000,000 บาทต่อปี

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

 • ได้รับทุนเพื่อเข้ารับการอบรมพิเศษเพิ่มเติมทางด้านการบริบาลในช่วง 9 เดือน – 1 ปีแรก และได้รับประกาศนียบัตรเพื่อสามารถทำงานเต็มเวลาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ตามสัญญาของโครงการ
 • ได้รับค่าตอบแทน ต่อเดือนสูงถึง €1,000 หรือประมาณ 40,000 บาทต่อเดือน* จากการฝึกงานในช่วงปีแรก
 • มีงานรองรับทันทีเมื่อผ่านหลักสูตรและระดับภาษา B-2
 • ได้รับค่าตอบแทนสูงถึง €2,200 หรือประมาณ 88,000 บาทต่อเดือน* จากการทำงานขั้นต่ำ 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และมีสัญญาการจ้างงานอย่างน้อย 3 ปี
 • พัฒนาทักษาภาษาเยอรมัน และได้ฝึกพูดกับเจ้าของภาษา อีกทั้งยังได้พบเพื่อนใหม่ๆ ในต่างประเทศ
 • มีห้องพักใกล้ที่เรียน หรือที่ทำงาน โดยมีตัวแทนในการจัดหาให้
 • วันหยุดพักร้อน 4 สัปดาห์ต่อปี หลังจากทำงานไปแล้ว 6 เดือน โดยสามารถท่องเที่ยวประเทศต่างๆ ที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกในกลุ่มเชงเกน (Schengen) ทั่วทวีปยุโรป โดยไม่ต้องขอวีซ่า หรือสามารถกลับมาเที่ยวเมืองไทยได้
 • สามารถต่อสัญญาจ้างงานได้จนกว่าจะเกษียณอายุ
 • สิทธิ์ในการรับเงินบำเหน็จเป็นเงินก้อนหลังเกษียณ เมื่ออายุ 63 ปี บริบูรณ์

*อัตราแลกเปลี่ยน 40 บาท ต่อ 1 ยูโร และค่าตอบแทนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามอีกครั้งเมื่อสมัคร
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ชาย-หญิง อายุระหว่าง 25 - 50 ปี
 • กำลังศึกษา หรือจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ หรือหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลเป็นระยะเวลา 1 ปี
 • มีประสบการณ์การดูแลผู้สูงอายุอย่างน้อย 2 ปี (30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์หรือประมาณ 1,560 ชั่วโมงต่อปี)
 • พร้อมเรียนภาษาเยอรมัน และสอบวัดระดับภาษากับสถาบัน Goethe Institut Thailand
 • มีสุขภาพร่างกายจิตใจที่สมบูรณ์และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
 • มีบุคลิกภาพดี มีความรับผิดชอบ และพร้อมที่จะปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมใหม่ๆ
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม

หากสนใจเข้าร่วมโครงการฯ

 • โทรนัดฟังรายละเอียดโครงการได้ ที่นี่ ระหว่างวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.30น. – 17.00 น. และวันเสาร์เวลา 09.30น. – 16.00 น. ที่ศูนย์ไทยออแพร์กรุงเทพฯ เชียงใหม่ และขอนแก่น
 • ส่งเอกสารประวัติการศึกษา และประวัติการทำงาน เพื่อประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นกับทางเยอรมัน
 • เมื่อได้รับแจ้งว่าคุณสมบัติครบถ้วนแล้ว สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ โดยชำระค่าใบสมัคร และรับเอกสาร โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาและแนะนำในการกรอกเอกสารทุกขั้นตอน
 • เตรียมเอกสารเพื่อยื่นส่งให้กับทางเยอรมัน รวมถึงผลการสอบภาษาเยอรมันระดับ B-1
 • รอเอกสารจากทางเยอรมันเพื่อยื่นวีซ่า ซึ่งประกอบไปด้วยเอกสารขอรับทุนเรียน และสัญญาการจ้างงานหลังจากเรียนสำเร็จแล้วขั้นต่ำ 3 ปี
 • เตรียมตัวยื่นวีซ่า โดยมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ และช่วยเหลือทุกขั้นตอน
 • เตรียมตัวเดินทางไปรับทุนเรียนและทำงานในเยอรมัน

   

Have you found a host family yourself?
Thaiaupair team can assist you with the visa application!