TH|EN

เราเชื่อว่าหลายท่านคงมีความฝันที่จะได้ใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศสักครั้งหนึ่งในชีวิต ได้พัฒนาภาษาอังกฤษ หรือได้ฝึกภาษาที่สาม รวมถึงการมีรายได้พอเพียงที่จะดำรงชีวิตและสามารถส่งเงินบางส่วนกลับมาให้คนทางบ้านได้ ด้วยเหตุนี้จึงมีคนมากมายที่พยายามเสาะหาวิธีการต่างๆให้ตนเองได้มาซึ่งความฝันนี้ ซึ่งจะว่าไปแล้วก็มีอยู่หลายวิธีที่เราจะสามารถพำนักอยู่ในต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  ไม่ว่าจะเป็นการพำนักแบบระยะสั้น ระยะยาวหรือแบบถาวร ก็จะสามารถทำได้อย่างแน่นอนหากท่านมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่ทางสถานทูตกำหนดไว้

การใช้ชีวิตในต่างประเทศ มีความแตกต่างกันในหลายๆ ด้านกับบ้านเรา ทั้งเรื่องสภาพอากาศที่หนาวเย็น วัฒนธรรมที่แตกต่าง ขั้นตอนและระเบียบในการรับบริการต่างๆ ในกรณีเจ็บป่วย สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้น ที่พักอาศัยและค่าครองชีพที่ต่างไปจากเดิม รสชาติอาหารที่ไม่คุ้นเคย การใช้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาที่สามอื่นๆ ที่แตกต่างจากบ้านเรา ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เองที่อาจทำให้เกิดความกังวลในหน้าที่ความรับผิดชอบ (กรณีทำงาน) และอาจส่งผลให้เกิดปัญหากับท่านที่มิได้เตรียมความพร้อมมาก่อน ทำให้มีผลต่อแผนการดำรงชีวิตอยู่ในต่างประเทศได้เช่นกัน รายละเอียดในหัวข้อสำคัญๆต่อไปนี้ จะเป็นข้อมูลและคำแนะนำสำหรับผู้ที่กำลังสนใจเข้าร่วมโครงการได้เข้าใจถึงการใช้ชีวิตในต่างประเทศและรับทราบวิธีในการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม

  • อากาศ บางประเทศฤดูหนาวค่อนข้างยาวนาน และบางแห่งอาจจะนานถึง 4- 5 เดือนหรือมากกว่านั้น ซึ่งอาจจะทำมีปัญหาทางสุขภาพ เช่นป่วยไข้ง่าย หรือผิวหนังแห้งมากจนอักเสบ และหากมีหิมะตกถึงขนาดที่ทำให้ถนนเป็นน้ำแข็ง ก็จะมีปัญหาเรื่องการเดินทางได้ เช่น อาจลื่นล้มได้ง่ายหากเดินบนถนน หรือหากขับรถก็จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเนื่องจากพื้นถนนที่ลื่นมาก

คำแนะนำ: ควรใส่เสื้อผ้าหนา ทำให้ร่างกายอบอุ่น ทาครีมบำรุงผิวที่ขายในร้านค้าท้องถิ่นเพราะเนื้อครีมจะเหมาะกับสภาพอากาศในพื้นที่มากกว่า ควรใช้รองเท้าแบบมีกันลื่น และควรขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ ไม่ขับรถเร็ว และไม่ประมาท

  • ภาษา ในช่วงแรกหลายท่านอาจจะเกิดความเครียดจากการสื่อสาร เนื่องจากไม่สามารถที่จะอธิบาย หรือบอกรายละเอียดให้ชาวต่างชาติเข้าใจได้ เนื่องจากภาษาที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะหากต้องไปพำนักอยู่ในประเทศที่ใช้ภาษาที่สามในการสื่อสาร นั้นหมายถึงการต้องเริ่มตั้งต้นใหม่ และท่านอาจจะต้องใช้เวลานาน กว่าที่จะสามารถใช้ภาษาใหม่สื่อสารเป็นเรื่องเป็นราวได้

คำแนะนำ: ตั้งใจเข้าคอร์สเรียนภาษาฟรีที่ทางโครงการจัดให้ และทำการทบทวนหรือฝึกพูดและฟังให้มากๆ ทั้งในห้องเรียน และที่บ้าน พยายามพูดภาษานั้นบ่อยๆ กับเพื่อน ญาติพี่น้อง และคนสนิทเพื่อให้ตนเองเตรียมพร้อมที่สุดในสถานการณ์ข้างต้น

  • วัฒนธรรม ออแพร์จะได้พำนักอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ นั่นหมายถึงการที่จะต้องศึกษาวิธีปฏิบัติ ระเบียบต่างๆของคนในสมาชิกครอบครัวใหม่นั้นๆด้วย ซึ่งออแพร์อาจจะได้พบเจอพฤติกรรมที่คนไทยไม่พึงกระทำแต่กลับเป็นเรื่องปกติทั่วไปของคนชาตินั้นๆ

คำแนะนำ: ทำการศึกษาค้นคว้าก่อนการเดินทาง หรือปรึกษาผู้รู้ถึงวัฒนธรรมเบื้องต้นของคนในชาตินั้นๆ เพื่อที่เราจะได้เตรียมใจเปิดรับสิ่งใหม่ และปรับตัวกับวิถีชีวิตใหม่ได้เร็วขึ้น ทั้งนี้ ออแพร์จะต้องใช้วิจารณญานอย่างเหมาะสมในการเลือกประพฤติปฏิบัติตนด้วยเช่นกัน ที่โครงการไทยออแพร์ เราจะมีการจัดคอร์สเตรียมความพร้อมสำหรับออแพร์ในทุกๆประเทศอยู่เป็นประจำ เพื่อให้น้องๆได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่สำคัญต่างๆ ก่อนการออกเดินทาง น้องๆควรจะหาเวลามาเข้าคลาสต่างๆให้ครบถ้วนด้วยนะคะ

  • อาหาร  มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดทั้งชนิดของอาหารและลักษณะการปรุงที่แตกต่างจากเมืองไทย ซึ่งโดยปกติแล้วในเมืองไทยเราสามารถซื้อของสดมาทำอาหารเองได้ แต่ชาวต่างชาติส่วนใหญ่จะซื้อข้าวของเครื่องใช้ในปริมาณมาก และจะเก็บเนื้อสัตว์ไว้ในรูปแบบแช่แข็ง ผลิตภัณฑ์ที่คุ้นเคยก็อาจจะไม่มีวางขายอยู่ตามท้องตลาด และการเดินทางไปซื้อของที่ต้องการก็อาจจะยากลำบากเนื่องจากเครื่องปรุงพิเศษของไทยจะถูกวางขายในร้ายขายของเฉพาะแห่งเท่านั้น ส่วนใหญ่จะเรียกว่าร้านเอเชีย หรือร้านของคนเอเชียนั่นเองทำให้คนไทยหลายคนอาจจะมีปัญหาในการปรับตัวได้เช่นกัน

คำแนะนำ: ในปัจจุบันนี้ การเลือกซื้ออุปกรณ์ และเครื่องปรุงต่างๆ ในการทำอาหารไทยง่ายขึ้น แต่ต้องมีการวางแผนก่อนซื้อ โดยชาวต่างชาติมักนิยมทำเป็น shopping list เพื่อวางแผนในการซื้อของเข้าบ้าน ซึ่งวิธีการนี้จะเป็นการจำกัดงบในการซื้อของ และยังเป็นตัวช่วยในการวางแผนการทำอาหารได้ดีอีกด้วย สิ่งที่สำคัญสำหรับท่านที่ทำอาหารไม่เป็น ควรจะฝึกทำอาหารไว้ก่อน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการรับประทานอาหารนอกบ้านในต่างประเทศ

  • งาน  ท่านที่เคยมีงานทำอยู่แล้ว แต่ได้ตัดสินใจลาออกเพื่อต้องการย้ายไปอยู่ต่างประเทศ อาจจะเกิดปัญหาความไม่เข้าใจกันกับผู้ร่วมงานขึ้นได้ หากต้องทำงานกับเพื่อนร่วมงานที่มีความต่างทั้งในเรื่องของภาษา วัฒนธรรม และความคิดที่แตกต่าง และจะยิ่งมีปัญหาเพิ่มขึ้นอีกหากยังไม่สามารถใช้ภาษาเพื่อสื่อสารให้เกิดความเข้าใจกันได้

คำแนะนำ: พยายามเปิดใจ และเข้าหานายจ้าง การได้พูดคุยกันจะช่วยให้สถานการณ์ที่ดูเหมือนจะแย่ลง กลับมาดีขึ้นได้ และเราควรหาเพื่อนหรือทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ๆ เพื่อที่จะมีสังคมที่เปิดกว้างขึ้น และสามารถขอคำปรึกษาได้ง่ายขึ้น
จะเห็นได้ว่าข้อดีของการได้มีโอกาสไปใช้ชีวิตในต่างประเทศยังมีอยู่อีกมาก เช่น ได้รับคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า ได้รับการศึกษาที่ได้มาตรฐาน การได้พัฒนาภาษาจากเจ้าของภาษาโดยตรง ได้รับประสบการณ์แปลกใหม่ที่จะหาได้แต่เฉพาะในต่างประเทศเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น การทำอะไรหลายๆอย่างด้วยตัวเอง การแยกขยะก่อนจะทิ้ง การเติมน้ำมันเองที่ปั๊มน้ำมัน เป็นต้น

โครงการออแพร์ขอเสนอโอกาสแก่เยาวชนไทยที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ในการได้รับสิทธิ์ที่จะพำนักอยู่ในประเทศต่างๆ ที่เปิดรับออแพร์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับทราบถึงระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติในช่วงระยะเวลา 1 ปีที่อยู่ในโครงการ รวมทั้งข้อมูลของโครงการอย่างละเอียดในทุกๆ ขั้นตอน และยังมีการจัดกลุ่มอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมของออแพร์ประจำเดือน หรือแม้แต่มีการจัดคอร์สพิเศษเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถของสมาชิกของโครงการ รวมถึงการฝึกซ้อมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน โดยสมาชิกออแพร์จะได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดในการเข้าร่วมคอร์สเหล่านี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม ซึ่งท่านสามารถเตรียมความพร้อมได้ตั้งแต่บัดนี้ หรือขอคำปรึกษาและคำแนะนำต่างๆได้ก่อนออกเดินทาง

   

Have you found a host family yourself?
Thaiaupair team can assist you with the visa application!