TH|EN

มุมพิเศษสำหรับผู้ปกครองของน้องๆ ในโครงการไทยออแพร์

โครงการไทยออแพร์เข้าใจในความกังวลใจของคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านเป็นอย่างดี ในการอนุญาตให้บุตรหลานของท่านเข้าร่วมโครงการฯ และเดินทางไปยังต่างประเทศเพียงลำพัง ทางโครงการฯ จึงมีข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของท่าน ที่กรุณาให้ความไว้ใจในโครงการฯ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลนี้จะมีประโยชน์สำหรับการตัดสินใจในครั้งนี้

โครงการไทยออแพร์ได้ทำงานร่วมกับ องค์กร Au Pair in America ชึ่งได้ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1986 ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานขององค์กรระดับโลกที่มีชื่อว่า AIFS หรือ the American Institute for Foreign Studyนอกจากนี้โครงการไทยออแพร์ยังได้ร่วมงานกับองค์กรหลักๆอีกหลายประเทศ และได้ขยายหน่วยงานไปยังประเทศอื่น ๆ ตั้งแต่ปี ค.ศ.1999 โดยมีเป้าหมายในการทำงานที่ชัดเจน คือการเปิดโอกาสให้น้องๆ ได้เรียนรู้ ฝึกภาษาจากประสบการณ์จริงในต่างประเทศ และได้ให้ความช่วยเหลือน้องๆ ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในโครงการอย่างเต็มที่

ในระยะเวลา 1 ปีของการเตรียมเอกสารโครงการออแพร์ น้องๆ จะได้รับความช่วยเหลือในกระบวนการต่างๆหลังจากการส่งเอกสารชุดใบสมัคร ตั้งแต่การให้คำแนะนำในการปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวของน้องให้น่าสนใจมากขึ้น การฝึกภาษาเพื่อการสื่อสาร การติดตามเรื่องการตอบรับจากครอบครัวชาวต่างชาติ การเตรียมเอกสารในการขอวีซ่า และการติดตามในเรื่องตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกโดยโครงการฯ) โดยน้องๆ สามารถขอรับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลาจากศูนย์กรุงเทพฯ ศูนย์เชียงใหม่ และศูนย์ขอนแก่น จวบจนวันเดินทางกันเลยทีเดียว นอกจากนี้น้องๆ ยังจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกลุ่มอบรมพิเศษที่ทางโครงการฯ ตั้งใจคัดสรรขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับน้องๆ ทุกรุ่นก่อนการเดินทาง เพื่อให้น้องๆ เตรียมพร้อมเปิดรับวัฒนธรรมและระเบียบปฏิบัติที่จะแตกต่างจากเมืองไทยได้ง่ายขึ้น

สำหรับโครงการ Au Pair in America ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการมากถึงหลายร้อยคนต่อปีนั้น น้องๆ ทุกคนจะได้เข้าร่วมปฐมนิเทศ กับเพื่อนๆ ออแพร์ชาวต่างชาติตั้งแต่สัปดาห์แรกที่เดินทางไปถึงประเทศสหรัฐอเมริกา ในหัวข้อการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ และเคล็ดลับมากมายจากโครงการฯ เพื่อให้น้องๆ มีความพร้อมที่จะเผชิญกับสถานการณ์จริง

อย่างไรก็ตามในช่วงเวลา 1 หรือ 2 ปีที่อยู่ในโครงการฯ ในต่างประเทศน้องๆ จะได้รับการดูแลจากองค์กรออแพร์ โดยหลายองค์กรจะมีเบอร์ติดต่อได้โดยตรงตลอด 24 ชั่วโมง และหากไม่ได้รับความสะดวกใดๆ น้องๆ ยังสามารถติดต่อทีมงานในเมืองไทยได้ โดยพี่ๆ จะคอยให้คำแนะนำและความช่วยเหลือตามสถานการณ์อย่างเต็มที่ให้ดีที่สุด

หากมีข้อสงสัยใดๆ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการได้ที่นี่ค่ะ

   

Have you found a host family yourself?
Thaiaupair team can assist you with the visa application!