TH|EN

เรียนและทำงานที่ประเทศแคนาดา

About the Program
โครงการ Study and Work in Canada เป็นโครงการศึกษาต่อที่เมือง Ottawa ประเทศแคนาดาและผู้สนใจสามารถทำงานเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์จริงและฝึกงานในสาขาที่เกี่ยวข้องหลังจากจบคอร์ส Diploma ได้ในทันทีโดยโครงการได้ รับโควต้าจำกัดในแต่ละภาคการศึกษาเพื่อคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวตะวันตก พัฒนาภาษาอังกฤษอย่างรวดเร็วจากห้องเรียน และจากการทำงานหรือฝึกงานแบบมีรายได้ทำให้บรรลุผลสำเร็จสูงสุดต่อผู้ร่วมโครงการทั้งในด้านวิชาการ ภาษาอังกฤษและยังได้รับประสบการณ์ทำงานกับชาวต่างชาติซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อโอกาสการทำงานในอนาคต

โดยนักเรียนสามารถเลือกเรียนได้จากหลักสูตร Diploma ใน 3 สาขาหลักๆ คือ Business, Technology หรือ Healthcare ตามความต้องการของแต่ละบุคคล หลักสูตรที่เลือกจะมีระยะเวลาเรียนขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 32 สัปดาห์ ดำเนินการสอนโดยสถาบันชั้นนำในเมือง Ottawa ที่มีคุณภาพและได้รับการรับรองมาตราฐานที่ประเทศแคนาดา เมื่อสำเร็จโครงการนักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตรในสาขาวิชาที่เรียนและยังสามารถหางานทำได้อย่างถูกต้องตามกฏหมายในทันทีเมื่อเรียนจบ นักเรียนสามารถเลือกฝึกงานทั้งแบบได้รับหรือไม่ได้รับค่าตอบแทนตามสาขาวิชาที่ได้เรียนมา

 • งานที่ได้รับค่าตอบแทน จะเป็นงานด้านบริการทั่วไปโดยนักเรียนจะได้รับค่าตอบแทน $C 7-12 ต่อชั่วโมง นักเรียนสามารถเลือกที่จะหางานเองหรือให้ศูนย์หรือโรงเรียนเป็นผู้จัดหางานให้ก็ได้  ทั้งนี้ อาจเกิดค่าบริการจัดหางานขึ้นในกรณีหลัง  
 • สำหรับงานที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนเป็นการฝึกงานแบบอาสาสมัคร จะเป็นงานที่ได้ใช้ทักษะทางการเรียนโดยตรง เช่น งานที่มหาวิทยาลัย หรือ ตามบริษัทเอกชนต่างๆมีหลากหลายสายงาน ทั้งแบบต้องมีประสบการณ์ทำงาน และไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงานก่อนเข้าฝึกงาน  แต่ทั้งนี้นักเรียนต้องมีภาษาอังกฤษในระดับ Intermediate Level

นักเรียนจะมี  2 ทางเลือกโดยเลือกจากระยะเวลาและหลักสูตรการเรียนที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขโครงการ
Plan 1: SWC-8   เรียน 8 เดือน + ทำงาน 8 เดือน
นักเรียนจะเลือกเรียนขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 32 สัปดาห์ และสามารถทำงานได้เพิ่มอีก 32 สัปดาห์
Plan 2: SWC-12 เรียน 12 เดือน + ทำงาน 12 เดือน (Canadian Experience Class/PR)
นักเรียนจะเลือกเรียนขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 52 สัปดาห์ และสามารถทำงานได้เพิ่มอีก 52 สัปดาห์*

ข่าวดี!! *พิเศษ: นักเรียนที่เลือกโครงการ SWC-12 จะมีสิทธิ์ในการยื่นสมัคร PR หลังจากจบหลักสูตรมากว่า 900 ชั่วโมงและทำงานครบ 1 ปีเต็ม

หากกังวลเรื่องภาษา: นักเรียนสามารถฝึกฝนภาษาอังกฤษกับสถาบันที่ได้รับการรับรองทางด้านการสอนภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนโดยสามารถเลือกเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบกลุ่มย่อยๆจำนวนขั้นต่ำที่ 22.5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อัตรา 260 เหรียญต่อสัปดาห์ได้ในช่วงแรกก่อนการเริ่มคอร์ส Diploma ซึ่งจะเน้นการเรียน Grammar และ Conversation เป็นหลักหรือจะเลือกลงเรียน 27 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เพื่อเพิ่มทักษะด้าน Accent and Pronunciation ที่อัตรา 315 เหรียญต่อสัปดาห์ได้อีกด้วย นอกจากการเรียนแล้วนั้น นักเรียนสามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์อันมีค่าในเมืองที่มีธรรมชาติที่สวยงาม สะอาด ปลอดภัยและน่าอยู่ติดอันดับต้นๆของโลก 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • อายุ 18 - 35 ปี ชาย หรือ หญิง
 • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับ Intermediate Level
 • Statement: ขั้นต่ำ 1,000,000 บาท (ของตนเอง หรือ/และครอบครัว)

ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ

 • นักเรียนจากโครงการจะได้รับสิทธิพิเศษในการชำระค่าเล่าเรียนในอัตราคนท้องถิ่น
 • นักเรียนจากโครงการจะได้รับสิทธิพิเศษในการชำระค่าเล่าเรียนหลังจากที่เดินทางไปถึงประเทศแคนาดา
 • นักเรียนจากโครงการจะได้รับสิทธิพิเศษในการชำระค่าเล่าเรียนแบบแบ่งจ่ายรายเดือน
 • ระยะเวลาในการดำเนินเอกสารไม่เกิน 30 วันหลังจากนักเรียนเริ่มสมัครและทำการชำระตามขั้นตอนครบถ้วนทั้งนี้ ไม่รวมช่วงเวลาในการดำเนินการวีซ่า ซึ่ง ณ ปัจจุบันใช้เวลาพิจารณาประมาณ 8-12 สัปดาห์
 • นักเรียนสามารถยื่นสมัคร Canadian Experience Class เพื่อทำงานได้หลังจากที่จบคอร์สมากกว่า 900 ชั่วโมง
 • นักเรียนจากโครงการ SWC-12 จะมีสิทธิ์ยื่นสมัครเป็น PR ได้หลังจากเรียนจบและทำงานอย่างถูกต้องตามกฏหมายครบ 1 ปีเต็ม
 • นักเรียนจากโครงการจะได้รับประกันอุบัติเหตุ และสุขภาพเป็นเวลา 60 วันนับจากวันที่เดินทางถึงประเทศแคนาดา
 • นักเรียนจากโครงการจะได้รับที่พักแบบ Home Stay (ไม่รวมอาหาร) เป็นเวลา 60 วัน

ขั้นตอนในการสมัครเข้าร่วมโครงการ

 • โทรนัดฟังข้อมูลโครงการกับเจ้าหน้าที่
 • กรอกใบสมัครโครงการพร้อมชำระค่ามัดจำโควต้า
 • ชำระค่าสมัครสอบและใบสมัคร 
 • กรอกใบ Application Form และส่งเอกสารอื่นๆ
 • ลงทะเบียน Proctor form เพื่อเตรียมทำสอบ online
 • เมื่อสอบผ่าน โครงการจะส่งใบแจ้งชำระค่าประสานงานจากทางโครงการส่วนที่ 1 และ 2
 • ชำระค่าประสานงานส่วนที่ 1 เพื่อดำเนินการตรวจและส่งเอกสารไปยังทางสถาบัน
 • เตรียมนัดสอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่โครงการจากประเทศแคนาดา
 • ชำระค่าประสานงานส่วนที่ 2 เพื่อดำเนินการขอเอกสารตอบรับจากทางสถาบัน
 • รอรับใบตอบรับการเข้าเรียนเพื่อยื่นขอวีซ่า
 • ตรวจสุขภาพและดำเนินการยื่นขอวีซ่า
 • รับผลวีซ่าและเตรียมเดินทางสู่ประเทศแคนาดา

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการฯ
โทรสอบถามได้ที่นี่

Caregiver in Canada

ทั้งนี้ ทางศูนย์ไทยออแพร์ยังมีโครงการ Live-in Caregiver ที่ประเทศแคนาดา ซึ่งเป็นโครงการที่เหมาะสมกับผู้ที่ต้องการทำงาน ที่ประเทศแคนาดา ได้ฝึกภาษาและท่องเที่ยว เป็นระยะเวลา 1-2 ปี โดยพักอาศัยอยู่กับครอบครัวชาวแคนาเดียน เสมือนสมาชิกคนหนึ่ง ซึ่งในประเทศอื่นๆ เช่น ในอเมริกา และประเทศในทวีปยุโรปเรียกโครงการนี้ว่า โครงการ Au Pair (ออแพร์)  เฉพาะในประเทศแคนาดาเท่านั้นที่จะเรียกโครงการประเภทนี้ว่า Live-in Caregiver in Canada (ลิฟอิน แคร์กิฟเวอร์ อิน แคนาดา) โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะรับรายได้เดือนละไม่ต่ำกว่า 1,900-2,500 เหรียญแคนาดา จากการทำงาน 44-48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยรายได้จำนวนนี้หักภาษีและ ค่าที่พัก-อาหารแล้ว ผู้สมัครสามารถเลือกทำงานดูแลเด็ก คนชรา หรือผู้ป่วย สิทธิพิเศษหากอยู่ครบ 2 ปีมีสิทธิสมัครเป็นพลเมืองถาวรที่ประเทศแคนาดาได้อีกด้วย

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ

 1. Live-in caregiver เป็นโครงการที่ถูกต้องตามกฏหมายของประเทศแคนาดา โดยผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนจะได้รับใบอนุญาตทำงานและได้รับการดูแล คุ้มครองเปรียบเสมือนพลเมืองคนของประเทศแคนาดา
 2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเข้าเรียนคอร์สภาษาอังกฤษ ESL (English as a Second Language) ของรัฐบาลได้ฟรี
 3. ได้รับการคุ้มครองสุขภาพจากรัฐบาลแคนาดา ยกเว้น เรื่องศัลยกรรมความงาม และทันตกรรม
 4. Live-in caregiver สามารถขอภาษีคืน จากรัฐบาลแคนาดาได้
 5. Live-in caregiver ได้รับ 2 สัปดาห์ สำหรับการพักร้อน โดยยังจะได้รับค่าแรงตามปกติ (2 weeks paid vocation) และได้รับวันหยุดนักขัตกฤษ์และวันหยุดประจำสัปดาห์อีกด้วย
 6. Live-in caregiver สามารถทำงานได้นานตามระยะเวลาของสัญญาการจ้างงาน ซึ่งแตกต่างจากโครงการของประเทศอื่นๆ
  ที่อนุญาตให้ร่วมโครงการเพียงหนึ่งหรือสองปีเท่านั้น
 7. Live-in caregiver สามารถทำเรื่องขอเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรของประเทศแคนาดาได้ 
  และเมื่อทำงานเป็น Live-in caregiverครบสองปี ผู้สมัครในโครงการสามารถขอทำเรื่องโยกย้าย คู่สมรส, บุตร หรือบิดามารดาของท่าน เป็นผู้อาศัย ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายของประเทศได้ ซึ่งแคนาดาเป็นประเทศเดียวที่ให้โอกาส ในการโยกย้ายถิ่นที่อยู่ถาวร แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ Live-in Caregiver จากนานาประเทศทั่วโลก

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. มีอายุ 25-45 ปี เพศหญิง (จะได้รับการเลือกจ้างเร็วกว่า)
 2. จบขั้นต่ำระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะต้องเคยเข้าร่วมโครงการออแพร์ของประเทศใด ประเทศหนึ่งอย่างน้อย 1 ปี
 3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ฟัง พูดได้
 4. ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง
 5. มีประสบการณ์การทำงานออแพร์ หรือครูอนุบาล หรือพยาบาลวิชาชีพ ภายใน 3 ปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับ เด็ก คนป่วย ผู้สูงอายุ

(ยกเว้นผู้ช่วยครู ผู้ช่วยพยาบาล)

หากสนใจเข้าร่วมโครงการฯ

 1. โทรนัดฟังรายละเอียดของโครงการฯ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 086-301-6101 หรือ 02-619-1017 ตั้งแต่วันจันทร์-เสาร์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 2. หากสนใจเข้าร่วมโครงการสามารถนัดสัมภาษณ์และประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นได้ และผ่านแล้วจึงจะชำระค่าสมัครและรับเอกสารใบสมัครเพื่อไปดำเนินการในขั้นต่อไป
 3. กรอกใบสมัคร พร้อมทั้งรวบรวมเอกสารที่ต้องใช้ในโครงการฯ เช่น จดหมายถึง Host Family, CV, หนังสือรับรอง เป็นต้น (พี่ๆ จะให้คำแนะนำ ช่วยในการดำเนินการเกี่ยวกับใบสมัคร รวมถึงให้คำปรึกษา และตรวจแก้ไขให้
 4. สัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ของแคนาดา เพื่อดูความต้องการและหานายจ้างให้ตรงใจน้องๆ มากที่สุด
 5. สัมภาษณ์และเลือกนายจ้างที่ต้องการทำงานด้วย โดยน้องๆ จะเลือกครอบครัวด้วยตนเอง พร้อมได้รับคำแนะนำจากพี่ๆ
 6. ขั้นตอนการขอ Visa ที่สถานทูตฯ พี่ๆจะให้คำแนะนำทุกขั้นตอนในการขอ Visa อย่างละเอียด
 7. เริ่มต้นชีวิตการเป็น Live-in caregiver ในแคนาดาโดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือตลอดโครงการฯ

   

Have you found a host family yourself?
Thaiaupair team can assist you with the visa application!