TH|EN

ประเภทและชนิดของวีซ่า

สิ่งสำคัญในการเดินทางไปต่างประเทศ ก็คือเรื่องของวีซ่า ซึ่งประเทศต่างๆจะมีข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ในการเดินทางเข้าประเทศที่แตกต่างกันไป โดยส่วนมากจะพิจารณาจากจุดประสงค์หลักในการเดินทาง เอกสารและหลักฐานแสดงความมั่นคง เช่น อาชีพ สมุดบัญชีเงินฝาก ซึ่งก็จะขึ้นอยู่กับประเภทของวีซ่าที่ต้องการจะยื่นขอ

สำหรับโครงการออแพร์ที่คนไทยสามารถเข้าร่วมได้นั้นมีอยู่หลายประเทศด้วยกัน เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจเปิดโลกทัศน์และต้องการหาประสบการณ์ใหม่ๆ ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบด้วยกัน เช่น  การเข้าร่วมโครงการในสถานะของนักเรียน สถานะของนักท่องเที่ยว หรือสถานะนักเรียนแลกเปลี่ยนหรือออแพร์ โดยท่านสามารถศึกษาและทำความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับประเภทของวีซ่าที่เหมาะสมกับจุดประสงค์ของการเดินทาง ทั้งนี้โครงการไทยออแพร์ได้จัดทำลิงค์สำคัญๆ เพื่อให้ท่านทำการหาข้อมูลให้เหมาะกับประเทศที่ต้องการเดินทางล่วงหน้าได้ดังนี้ค่ะ

   

Have you found a host family yourself?
Thaiaupair team can assist you with the visa application!