Thaiaupair.com/About ACT Education Services
Thai-Aupair Logo
Thai-Aupair Logo
× Home About Us News & Promotions Au Pair Programs ACT Education Services CNU for Nurse in USA Visa Support Contact Us APPLY NOW !
Thai-Aupair Logo

About ACT Education Services

ACT Education Services (เรียกสั้นๆว่า ACT Educa) เป็นหน่วยงานด้านการให้คำแนะนำและปรึกษาด้านการเรียนต่อในต่างประเทศ บริหารงานโดยบริษัท ไทยแอนด์อเมริกัน คัลเชอรัลเอ็กเชนจ์ จำกัด ซึ่งได้ดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมผ่านเครือข่ายออแพร์ มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1999 พร้อมกันนั้น ก็ได้ดำเนินโครงการ Academic Year in America ภายใต้การบริหารงานของ American Institute for Foreign Study (AIFS) ซึ่งเป็นโครงการแลกเปลี่ยนสำหรับน้องๆ วัยมัธยมศึกษาควบคู่กันมาโดยตลอด

จากการสั่งสมประสบการณ์ในการทำโครงการแลกเปลี่ยนในหลากหลายประเทศ ครอบคลุม 3 ทวีปทั่วโลกมานานกว่า 2 ทศวรรษ ทีมงานได้เห็นถึงความต้องการและความตั้งใจของน้องๆ สมาชิกโครงการฯ รวมถึงน้องๆ ที่สนใจ และสอบถามข้อมูลเรื่องของการเรียนต่อมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ ต้องการที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองให้ถึงขีดสุด และเล็งเห็นว่าการไปศึกษาต่อในต่างประเทศจะทำให้บรรลุเป้าหมายและได้พัฒนาความสามารถของตนเองได้ตามที่ต้องการ และจากความตั้งใจของทีมงานที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างอนาคตให้กับน้องๆ ซึ่งไม่ได้จำกัดเพียงโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเพียงอย่างเดียว

โครงการ ACT Education Services จึงได้ถือกำเนิดขึ้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ต้องการไปศึกษาต่อ ทั้งในคอร์สเรียนภาษา คอร์สวิชาชีพ หรือ Higher Education ในต่างประเทศ การบริการจะครอบคลุมในขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่ให้คำแนะนำ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดไปจนถึงความช่วยเหลือในขั้นตอนการยื่นขอวีซ่า และประสานงานกับสถาบัน เพื่อให้น้องๆ ได้ไปเข้าเรียน และใช้ชีวิตในต่างประเทศได้อย่างไร้กังวล และเพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้กลับมาต่อยอดในการทำงาน หลังจากเรียนจบได้ตามความต้องการ

ทีมงานมุ่งเน้นการบริการที่มีประสิทธิภาพ และตั้งใจคัดสรรสถาบันที่มีคุณภาพ และหลักสูตรที่ดี มีความหลากหลายมานำเสนอ พร้อมตอบสนองความต้องการของผู้ที่สนใจโครงการฯ ให้มากที่สุด ด้วยมาตรฐานการบริการที่โครงการไทยออแพร์ได้ปฏิบัติเสมอมา คือการบริการในระดับมืออาชีพ แต่เป็นกันเองและอบอุ่นแบบครอบครัว

และด้วยเครือข่ายสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพในหลากหลายประเทศ ทั้งในออสเตรเลีย แคนาดา อเมริกา อังกฤษและฟิลิปปินส์ ทีมงานยังได้วางแผนขยายเครือข่ายไปยังประเทศอื่นๆ โดยน้องๆ ที่สนใจรับข้อมูลเรียนต่อในต่างประเทศ สามารถกรอกข้อมูลเบื้องต้น และรอรับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่แนะแนวของโครงการฯ ได้โดยตรง รวมทั้งสามารถศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของโครงการเรียนต่อในแต่ละประเทศได้ตามรายชื่อประเทศด้านล่างนี้ ทีมงาน ACT Educa พร้อมบริการน้องทุกคนอย่างเต็มที่ ด้วยความเต็มใจ

บริการของเรา

  • วางแผน แนะนำ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคอร์สเรียนในต่างประเทศ
  • จัดหาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ คอร์สวิชาชีพ หรือคอร์สเรียนในระดับ higher education ตามความต้องการของผู้เรียน
  • จัดหาที่พัก และบริการเสริมอื่นๆ เช่น บริการรับ-ส่งจากสนามบิน

โปรแกรมของเรา

เพิ่มเพื่อน

หรือส่งแบบฟอร์มเพื่อขอรับรายละเอียด ใบประเมินค่าใช้จ่าย และข้อมูลหลักสูตรที่สนใจ Free!

ช่วงเวลาที่ต้องการเดินทาง:

ระยะเวลาที่ต้องการไปเรียน:

ระดับการศึกษาสูงสุด:


Free Consultation!

Register here