Thaiaupair.com/Tell a Friend
Thai-Aupair Logo
Thai-Aupair Logo
× Home About Us News & Promotions Au Pair Programs ACT Education Services CNU for Nurse in USA Visa Support Contact Us APPLY NOW !
Thai-Aupair Logo

Tell a Friend

WOW!!!โครงการเพื่อนแนะนำเพื่อนให้ได้รู้จักกับโครงการออแพร์หลากหลายประเทศของไทยออแพร์ ซึ่งผู้แนะนำจะเป็นออแพร์ปัจจุบันหรืออดีตออแพร์ของไทยออแพร์ก็ได้ในทุกๆโครงการ โดยที่ผู้แนะนำได้แชร์ประสบการณ์ตรงและแนะนำเพื่อนให้มาสมัคร และเมื่อเพื่อนที่ได้รับการแนะนำสมัครเข้าร่วมโครงการออแพร์ ทำชุดเอกสารใบสมัครเสร็จสมบูรณ์ มีคุณสมบัติครบถ้วน และได้เดินทางกับโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้แนะนำจะได้รับค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท ต่อการแนะนำเพื่อนจำนวน 1 คน โดยทางบริษัทฯจะโอนเงินค่าตอบแทนนี้เข้าบัญชีธนาคารในประเทศไทยให้กับผู้แนะนำ ทั้งนี้ผู้แนะนำสามารถเปลี่ยนเป็นเลือกรับเครดิตมูลค่าสูงถึง 3,000 บาท เพื่อนำมาใช้ในการสมัครเข้าร่วมโครงการออแพร์อื่นๆของไทยออแพร์ต่อไปได้

ขั้นตอนง่ายๆ ในการ Refer A friend Campaign มีดังนี้:

  1. ผู้แนะนำจะต้องลงทะเบียนกับทางบริษัทฯ มาก่อนที่ผู้แนะนำทำการสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยแจ้งชื่อของตนเองและชื่อเพื่อนที่จะแนะนำให้กับทางบริษัทฯ ทราบเพื่อติดตามผลและทำการตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องตรงกัน
  2. เมื่อเพื่อนของผู้แนะนำได้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ทำชุดใบสมัครและได้ออกเดินทางไปกับโครงการฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
  3. บริษัทฯ จะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้แนะนำตามข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนกับทางบริษัทฯไว้ภายใน 30 วันทำการ นับจากวันที่เพื่อนของผู้แนะนำเดินทาง

รู้อย่างนี้แล้วอย่ารอช้า หากมีเพื่อนๆหรือ ญาติ หรือรุ่นน้องที่ต้องการแชร์ประสบการณ์ด้วย และเป็นผู้ที่มีความสนใจในโครงการออแพร์ รีบๆมาลงทะเบียนฟรี!! กันนะคะ เพียงกรอกข้อมูลด้านล่างนี้เลยค่ะหมายเหตุ:

* ผู้ที่ลงทะเบียนจะไม่มีข้อผูกมัดใดๆ กับผู้สมัคร โดยขึ้นอยู่กับความสมัครใจของทั้งสองฝ่าย ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงข้อตกลงโดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากผู้แนะนำไม่ได้ทำการลงทะเบียนล่วงหน้าไว้กับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุมัติค่าตอบแทนให้ โดยถือเป็นสิทธิ์ขาดของบริษัทฯแต่เพียงผู้เดียว

Free Consultation!

Register here