Thaiaupair.com/Insurance
Thai-Aupair Logo
Thai-Aupair Logo
× Home About Us News & Promotions Au Pair Programs ACT Education Services CNU for Nurse in USA Visa Support Contact Us APPLY NOW !
Thai-Aupair Logo

Insurance

ในยุคสมัยที่การเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ทั่วโลกเป็นไปอย่างง่ายดาย ด้วยข้อเสนอพิเศษที่มีออกมาให้เลือกสรรจากสายการบิน low cost หรือแม้แต่ full service ในราคาสุดพิเศษตลอดทั้งปี จึงเป็นเรื่องปกติที่จำนวนนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางไปเที่ยวยังต่างประเทศและในประเทศมีเพิ่มมากขึ้นเพื่อแสวงหาการพักผ่อน หรือประสบการณ์ใหม่ๆ แต่ในบางครั้งการเดินทางอาจมีอันต้องสะดุดลงด้วยเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น เที่ยวบินล่าช้า กระเป๋าเดินทางสูญหาย เจ็บป่วยกลางคัน หรือเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง การประกันภัยจึงเป็นเรื่องที่ท่านควรจะศึกษาและตัดสินใจให้ดีก่อนการออกเดินทาง เพราะถ้าเรามีประกันภัยเผื่อไว้ในยามฉุกเฉิน การเดินทางไปยังที่ต่างๆ ก็จะเป็นไปอย่างสบายใจ โดยที่เราไม่ต้องกังวลหากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นทั้งกับตัวเรา หรือคนที่เรารัก

นักเดินทางท่องเที่ยวหลายๆ คน อาจจะมีความคิดสองจิตสองใจว่าจะซื้อประกันภัยก่อนการเดินทางดีหรือไม่ เนื่องจากถ้าซื้อแล้วก็กลัวว่าจะไม่คุ้มค่า หรือเกรงว่าถ้าไม่ซื้อ ก็อาจเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้น แล้วต้องมานั่งนึกเสียใจในภายหลัง โครงการจึงมีคำแนะนำที่จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นเพื่อช่วยในการตัดสินใจสำหรับการทำประกันภัยในครั้งต่อไปดังนี้ค่ะ

Read more..

เราควรซื้อประกันการเดินทาง เมื่อ

 • เมื่อมีความจำเป็นต้องเดินทางไปยังประเทศที่การทำประกันการเดินทางเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น ประเทศในกลุ่มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ การ์ต้า เตอร์กี และประเทศในกลุ่ม Schengen ได้แก่ ไอซ์แลนด์ ฟินแลนด์ เดนมาร์ก โปรตุเกส กรีซ เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส อิตาลี ลักแซมเบิร์ก นอร์เวย์ สวีเดน เบลเยี่ยม ออสเตรีย สเปน และอิตาลี
 • เมื่อมีแผนการเดินทางที่ต้องไปเยือนสถานที่ต่างๆ หลายแห่ง หรือมีระยะเวลาการเดินทางที่ยาวนาน และหากแผนการเดินทางที่วางไว้ในครั้งนี้ต้องหยุดชะงักกลางคันอาจทำให้เกิดปัญหา
 • เมื่อต้องเดินทางท่องเที่ยวออกนอกประเทศ เพราะความเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุอาจเกิดขึ้นได้เสมอโดยไม่คาดคิด และหากคุณประเมินดูแล้วว่าคุณอาจจะไม่มีเงินเพียงพอสำหรับค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ หรือกรณีฉุกเฉิน เช่น มีความจำเป็นต้องส่งตัวผู้ป่วยกลับประเทศ เป็นต้น
 • เมื่อโปรแกรมการเดินทางของคุณมีค่าใช้จ่ายสูงมาก และคุณต้องการความคุ้มครองค่าใช้จ่ายที่คุณได้เสียไปกับการวางแผนต่างๆ ในการท่องเที่ยวครั้งนี้
 • และสุดท้ายหากคุณเป็นคนที่วิตกกังวลเรื่องความปลอดภัย และต้องการความคุ้มครองจากการประกันภัยในทุกๆที่ที่คุณไป

ประกันการเดินทางอาจยังไม่จำเป็นหรืออาจไม่คุ้มค่า ถ้าหาก

 • หากโปรแกรมการเดินทางของคุณ เป็นการเดินทางภายในระยะสั้น หรือไปแบบเช้าเย็นกลับ
 • หากแผนการเดินทางของคุณมีบางส่วนที่ไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎของการประกันการเดินทาง เช่น การพักที่บ้านของเพื่อนหรือญาติแทนการพักที่โรงแรม การใช้คูปองส่วนลดของสายการบิน หรือการแลกตั๋วไมล์สะสม ซึ่งอาจทำให้การซื้อประกันภัยไม่คุ้มค่า
 • หากคุณมีสภาวะที่ต้องรักษาทางการแพทย์อยู่ก่อนแล้ว (pre-existing conditions) ประกันเดินทางต่างประเทศอาจจะไม่ให้ความคุ้มครอง อย่างไรก็ตามคุณควรอ่านกรมธรรม์ให้ละเอียดถี่ถ้วน เพราะบางกรณีคุณอาจได้รับความคุ้มครองภายใต้เงื่อนไขบางประการ เช่น การซื้อกรมธรรม์ในช่วงที่สภาวะของโรคสามารถควบคุมได้
 • หากคุณมีกรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองอยู่ก่อนแล้ว การซื้อกรมธรรม์ใหม่ที่ซ้ำซ้อนกับความคุ้มครองเดิม อาจเป็นเรื่องที่ไม่คุ้มค่า และไม่จำเป็น

อย่างไรก็ตาม ท่านควรจะตัดสินใจพิจารณาว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อประกันการเดินทางทุกครั้งก่อนออกเดินทาง และควรอ่านกรมธรรม์ให้ละเอียดถี่ถ้วน โดยศึกษาขอบเขตความคุ้มครองของประกันการเดินทางต่างประเทศ และเงื่อนไขต่างๆ จากตัวแทนโดยตรงเพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ชัดเจนก่อนตัดสินใจ

ข้อแนะนำในการซื้อกรมธรรม์จากบริษัทประกันภัย

เนื่องจากธุรกิจประกันการเดินทาง และประกันการเดินทางต่างประเทศ เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงมาก บริษัทและตัวแทนต่างๆ จึงพยายามหาข้อเสนอและโปรโมชั่นที่ดึงดูดใจ ดังนั้นผู้ซื้อจึงควรหาข้อมูลจากหลายๆ ตัวแทน และนำข้อมูลของแต่ละที่มาเปรียบเทียบกันก่อนตัดสินใจว่าบริษัทไหนจะให้ความคุ้มค่าและเหมาะกับการเดินทางของคุณมากที่สุด และเนื่องจากมีบริษัทฯ มากมายในปัจจุบันขายกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน์ รวมถึงโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ต่างๆ โครงการจึงขอแนะนำว่าท่านควรจะศึกษาข้อมูลให้ละเอียดถี่ถ้วน รวมถึงพิจารณาความน่าเชื่อถือของตัวแทนก่อนการซื้อทุกครั้ง

ในส่วนนี้ โครงการขอกล่าวถึงประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับโครงการแลกเปลี่ยน หรือที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางที่ต้องไปพำนักในต่างประเทศ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ดังนี้

 1. ประกันการเดินทาง (Travel Insurance)

  เนื่องจากจุดประสงค์และเป้าหมายในการเดินทางของแต่ละคนนั้นแตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางท่องเที่ยว ติดต่อธุรกิจ เดินทางเพื่อไปศึกษาต่อ เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน หรือออแพร์ สิ่งหนึ่งที่ทุกคนย่อมมีโอกาสได้ประสบพบเจอเหมือนๆกัน นั่นก็คือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความสูญเสียต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ดังนั้นเป้าหมายของประกันการเดินทางคือ เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้เดินทาง ช่วยผ่อนความรุนแรงและภาระที่อาจจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ไม่คาดคิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการสูญหายหรือล่าช้าของสัมภาระและทรัพย์สิน ความล่าช้าของสายการบิน รวมถึงการถูกยกเลิกหรือการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมท่องเที่ยวอย่างกะทันหัน โดยในหลายบริษัทฯ จะรวมไปถึงการเสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือมีการสูญเสียอวัยวะ รวมถึงจ่ายเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลกรณีที่เกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางอีกด้วย


 2. ประกันสุขภาพ (Health Insurance)

  สำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยน ผู้ที่เข้าร่วมโครงการศึกษาต่อในต่างประเทศ หรือผู้ที่เข้าร่วมโครงการออแพร์ในบางประเทศจะมีประกันสุขภาพและอุบัติเหตุแบบพื้นฐานที่ผูกรวมมาอยู่แล้วในข้อเสนอของโครงการ โดยผู้เข้าร่วมโครงการควรตรวจสอบข้อมูลโดยละเอียด รวมทั้งสามารถซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่โครงการฯ ได้อีกด้วย

  ข้อมูลเบื้องต้นเรื่องการประกันภัย

  • Au Pair in America ผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านจะได้รับความคุ้มครองจากประกันภัยแบบพื้นฐานจากโครงการ โดยท่านสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มได้ในระหว่างปีที่เข้าร่วมโครงการเช่นกันอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่
  • Au Pair in Australia ผู้เข้าร่วมโครงการจำเป็นต้องมีความคุ้มครองจากประกันสุขภาพและอุบัติเหตุตลอดระยะเวลาโครงการ 12 เดือน และสามารถแสดงหลักฐานให้กับโครงการฯได้ อย่างน้อย 2 สัปดาห์ ก่อนออกเดินทาง
  • Au Pair in Europe ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับความคุ้มครองประกันภัยแบบพื้นฐานจากโครงการฯ ในประเทศเบลเยียม นอร์เวย์ เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี ยกเว้นออแพร์ที่ประเทศสวีเดน ที่ออแพร์จะต้องชำระค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุเพิ่มครอบคลุมระยะเวลาโครงการ 12 เดือน และแสดงหลักฐานแก่โครงการอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ก่อนออกเดินทาง
  • ACT Education Service : ผู้เข้าร่วมโครงการจำเป็นต้องมีความคุ้มครองจากประกันการเดินทาง หรือประกันสุขภาพตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการศึกษาต่อในทุกประเทศ ในบางประเทศผู้เข้าร่วมโครงการจำเป็นจะต้องซื้อประกันสุขภาพ และแสดงหลักฐานเพื่อใช้ในการยื่นเอกสารขอวีซ่าต่อไป

ผู้สนใจโครงการ หรือผู้ที่ต้องการซื้อประกันสามารถเช็คราคาประกัน* และอ่านข้อมูลกรมกรมธรรม์จากบริษัทประกันภัย ได้จากลิ้งค์ด้านล่าง หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ของโครงการเพื่อซื้อความคุ้มครองของท่านได้

Thaivivat Insurance Thaivivat Insurance

*เฉพาะประกันการเดินทาง สำหรับประกันภัยประเภทอื่นๆ เช่น ประกันสุขภาพและการเดินทางสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ Work and Holiday, ประกันสุขภาพสำหรับนักเรียนต่างชาติ (OSHC) หรือหากต้องการคำแนะนำในการซื้อ หรือมีความประสงค์จะซื้อประกันในรูปแบบกลุ่ม สามารถติดต่อขอรับรายละเอียดได้จากเจ้าหน้าที่ของโครงการได้โดยตรง


ข้อมูลอ้างอิง: เว็บไซต์ catpick

Free Consultation!

Register here