Thaiaupair.com/Study in the UK
Thai-Aupair Logo
Thai-Aupair Logo
× Home About Us News & Promotions Au Pair Programs ACT Education Services CNU for Nurse in USA Visa Support Contact Us APPLY NOW !
Thai-Aupair Logo

Study in the UK

สหราชอาณาจักรซึ่งประกอบไปด้วยประเทศอังกฤษ สกอตแลนด์ เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือนั้น เป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจมากๆสำหรับนักศึกษาต่างชาติเพื่อไปศึกษาต่อ เพราะนอกจากจะเป็นประเทศที่มีมาตรฐานการศึกษาที่ดีที่สุดและเป็นที่ยอมรับในอันดับต้นๆของโลกแล้วยังมีภูมิประเทศที่สวยงาม มีความเจริญทางด้านวัฒนธรรม มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน และเป็นแหล่งแฟชั่นของโลกอีกด้วย โดยหลักสูตรที่ใช้ในการเรียนการสอนประเทศนี้จะสั้นกระชับและเข้มข้นกว่าประเทศอื่นๆ ทำให้สามารถจบการศึกษาได้เร็วขึ้น อีกทั้งคุณภาพก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าที่อื่น ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดทั้งค่าเล่าเรียน เวลา และค่าใช้จ่าย

สถาบันการศึกษาของที่นี่ก็มีมากมายเพียงพอต่อการรองรับผู้เรียนทั้งในประเทศและจากนานาประเทศทั่วโลก มีทั้งที่เป็นโรงเรียนมัธยมของรัฐบาลหรือเอกชน โรงเรียนสอนภาษา วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพในทุกๆด้าน ตั้งอยู่ในเมืองหลวงและอีกหลายๆเมืองที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ซึ่งต่างก็เป็นสถาบันที่พร้อมนำเสนอระบบการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานทางวิชาการที่ดีเยี่ยม มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ และมีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด นอกจากนี้มหาวิทยาลัยหลายแห่ง ก็ยังมีการก่อตั้งศูนย์ให้บริการนักศึกษาต่างชาติขึ้นมาโดยเฉพาะ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาไกลบ้านแบบเราอย่างเต็มที่

และนอกจากสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารตลอดเวลาแล้ว นักศึกษายังจะได้เรียนรู้ถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายสูง เพราะประชากรที่นี่มาจากหลายเชื้อชาติด้วยกันแต่ส่วนใหญ่ก็ใจกว้างและยินดีต้อนรับชาวต่างชาติด้วยความเป็นมิตร นักศึกษาจะได้มีโอกาสในการเรียนรู้ถึงการเปิดกว้างทางความคิด เพื่อพัฒนาตนเองในหลากหลายรูปแบบ นอกจากนี้ก็ไม่ควรพลาดในการหาโอกาสไปเยี่ยมชมปราสาทโบราณอันแสนสวยงาม โบสถ์เก่าแก่ที่มีเรื่องราวน่าสนใจมากมาย และสถาปัตยกรรมต่างๆ ที่มีเสน่ห์เฉพาะตัว ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสถานที่ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นที่น่าไปเยือนสักครั้งในชีวิต แล้วยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมาย อาทิเช่น พระราชวังบัคคิงแฮมที่ประทับอย่างเป็นทางการของราชวงศ์อังกฤษซึ่งสวยงามและโดดเด่นด้วยศิลปะวิคตอเรียน ซึ่งเป็นที่ๆนักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูป รวมทั้งหอนาฬิกาบิกเบน สนามฟุตบอลที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง และพิพิธภัณฑ์หลากหลายแห่งที่น่าสนใจ ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์ ศิลปะการแสดง การดนตรี ส่วนใครที่มองหาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ที่นี่ก็มีมากมายซึ่งแต่ละสถานที่นั้นสวยงามจับใจ เมื่อได้เห็นแล้วต้องร้องว้าวอย่างแน่นอน อีกทั้งสถาบันการศึกษาที่นี่ก็ยังเปิดกว้างในสาขาวิชาชีพและคอร์สเรียนที่หลากหลาย รวมถึงมีมาตรฐานการเรียนการสอนในระดับสากลอีกด้วย

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ

 • General English (หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษทั่วไป)
 • Academic English (หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ทางด้านวิชาการ)
 • IELTS Preparation (หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสอบไอเอล)
 • English for Work (หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน)
 • University Pathway Programme (หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การศึกษาระดับปริญญา)
 • Summer Camp (สำหรับน้องๆ อายุ 13 – 17 ปี)

พิเศษ!! หลักสูตรเพิ่มเติมที่น่าสนใจ เรียนจบครบหลักสูตรในสองประเทศ

 • School of Medicine (หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต) กับสถาบันได้รับการรับรองจากสำนักงานเลขาธิการแพทยสภาไทย และสร้างบุคคลากรทางการแพทย์ในประเทศอเมริกาเป็นอันดับสองของโลก ลงเรียนที่ UK และประเทศ Grenada เป็นระยะเวลา 4 – 7 ปี
 • Business (หลักสูตรด้านธุรกิจ) อาทิเช่น หลักสูตรบริหารธุรกิจ หลักสูตรการเป็นผู้นำเชิงกลยุทธ์ หรือ หลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม ระยะเวลา 1 – 3 ปี กับสถาบันมีชื่อ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองในประเทศ Malta และเลือกโอนหน่วยกิจไปยังมหาวิทยาลัยใน UK ซึ่งเพิ่มความยืดหยุ่น รวมถึงลดภาระค่าใช้จ่ายลง ให้แก่นักเรียนต่างชาติที่จะสามารถทำงานเสริมในขณะเรียนได้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เพศชาย และหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป (ยกเว้นโครงการ Summer Camp)
 • มีความตั้งใจในการพัฒนาตนเอง และสามารถทำตามกฎระเบียบของสถานที่เรียนได้
 • มีความรับผิดชอบ และพร้อมที่จะปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมใหม่ๆ
 • สามารถลงเรียนได้ตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไป
Back to ACT Education Services