Thaiaupair.com/Study English in the Philippines
Thai-Aupair Logo
Thai-Aupair Logo
× Home About Us News & Promotions Au Pair Programs ACT Education Services CNU for Nurse in USA Visa Support Contact Us APPLY NOW !
Thai-Aupair Logo

Study English in the Philippines

เรียนภาษาอังกฤษที่ประเทศฟิลิปปินส์


ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นประเทศหนึ่งในเอเชียที่มีประชากรจำนวนมากที่ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างแตกฉาน และมีสถาบันการศึกษาที่ติดอันดับต้นๆ ของโลกที่ผลิตครูอาจารย์ที่มีประสิทธิภาพในด้านการสอน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นและเห็นผล ภายใน 12 สัปดาห์กับคอร์สที่ถูกออกแบบเป็นพิเศษโดยสถาบันภาษา ซึ่งได้รับการรับรองระดับมาตรฐานทั้งทางด้านสถานที่เรียน ที่สอบ และบุคลากรผู้สอนที่มีคุณภาพ

โดยไทยออแพร์ได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับสถาบันภาษา เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้แก่นักเรียน นิสิตนักศึกษา ผู้ที่สนใจไปใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศ หรือคนวัยทำงานไปจนถึงวัยเกษียน ที่ต้องการไปเรียนในสถานที่ที่มีชื่อและได้มาตรฐานด้านการเรียนการสอนภาษาที่มีคุณภาพระดับ 5 ดาว

Read more..

เหตุผลที่เราควรตัดสินใจไปพัฒนาภาษาอังกฤษที่ประเทศฟิลิปปินส์ คือทำเลที่ตั้งที่อยู่ไม่ไกลจากประเทศไทย ทำให้จำกัดเรื่องงบประมาณการเดินทางได้ อีกทั้งสถาบันส่วนใหญ่ ก็มีที่พักและอาหารพร้อม สถานที่เรียนกว้างขวาง สะอาด ปลอดภัย ด้วยระบบการเรียนการสอนที่เข้มข้น และช่วยตัดความกังวลเรื่องวีซ่า เนื่องจากนักเรียนไทยสามารถพำนักอยู่ในประเทศฟิลิปปินส์ได้โดยไม่ต้องดำเนินเรื่องวีซ่าเป็นเวลานานถึง 59 วัน (หากต้องการพักอยู่ในฟิลิปปินส์เกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดทางสถาบันสามารถช่วยดำเนินการเรื่องการต่ออายุวีซ่าได้)

หลักสูตรภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ

 • ESL (ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสาร ฟัง/พูด/อ่าน/เขียน)
 • English for Examination: Cambridge, IELTS, TOEIC, TOEFL (ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดผล)
 • Business English (ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ)
 • Family ESL Program คอร์สเรียนภาษาอังกฤษแบบครอบครัว
 • Summer Camp (สำหรับน้องๆ อายุ 9 – 18 ปี)

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

 • สามารถเลือกระดับภาษาที่ต้องการสอบผ่านได้ตามต้องการ ซึ่งจะใช้ระยะเวลาของการเรียนแตกต่างกันไปตามความยากง่ายของระดับที่เลือก โดยทางสถาบันรับรองผลการสอบว่าจะได้ตามที่ตั้งใจอย่างแน่นอน (ตามเงื่อนไขของคอร์สที่ลงเรียน)
 • มีการทดสอบวัดระดับภาษาทุกสัปดาห์ เพื่อดูพัฒนาการทางภาษาที่ได้เรียนไปแล้ว
 • มีวิชาที่เข้มข้น หลากหลาย ทั้งการเรียนตัวต่อตัว แบบ 1:1 แบบ 1:4 หรือ 1:8 แตกต่างกันไปในแต่ละวิชาซึ่งเหมาะสมกับแต่ละคอร์สเรียน
 • ค่าใช้จ่ายทั้งหมด รวมค่าที่พัก อาหาร และค่าคอร์สเรียนแล้ว โดยชำระเพียงครั้งเดียว/li>
 • ที่พักมีระบบรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด แยกส่วนชาย-หญิงอย่างชัดเจน
 • สามารถเลือกจำนวนผู้ร่วมห้องได้ตามต้องการ ตั้งแต่ห้องพักเดี่ยว ถึง 2-4 คนต่อห้อง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ชาย-หญิง อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป (ยกเว้นโครงการ Summer Camp)
 • มีความตั้งใจในการพัฒนาตนเอง และสามารถทำตามกฎระเบียบของสถานที่เรียนได้
 • มีความรับผิดชอบ และพร้อมที่จะปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมใหม่ๆ
 • สามารถลงเรียนได้ตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไป
Back to ACT Education Services
Study English in the Philippines

Free Consultation!

Register here