Thai-Aupair Logo
Thai-Aupair Logo
× Home About Us News & Promotions Au Pair Programs ACT Education Services CNU for Nurse in USA Visa Support Contact Us APPLY NOW !
Being An Au Pair

Welcome to Thaiaupair.com!
We provide a World of Opportunities - since 1999

The time of your life starts here! มาเป็นครอบครัวไทยออแพร์กันเถอะ!!

Au Pair – ออแพร์เป็นคำที่ยืมมาจากภาษาฝรั่งเศส ออกเสียงว่า "ออแพร์ " แปลตรงตัวว่า “เท่าเทียมกัน” ซึ่งหมายความว่าออแพร์จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกับบุคคลภายในบ้านเสมือนหนึ่งเป็นสมาชิกของครอบครัว ซึ่งจะมีความแตกต่างจากพี่เลี้ยงเด็กทั่วๆไป โดยออแพร์คือตัวแทนวัฒนธรรมในต่างแดนที่เดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและได้เรียน ท่องเที่ยวและพบเจอเพื่อนใหม่ๆชาวต่างชาติ รับรายได้จากการดูแลเด็กและทำงานบ้านบางส่วนให้กับเจ้าของบ้านชาวต่างชาติหรือที่เราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า host family เป็นระยะเวลา 1-2 ปี

โครงการออแพร์ เป็นที่รู้จักและแพร่หลายมานานหลายสิบปี และเริ่มเป็นที่รู้จักกันมากขึ้น ในหมู่เด็กนักเรียน หรือผู้ที่เพิ่งจบการศึกษา โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้มีโอกาสท่องเที่ยว เรียน และทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายในต่างประเทศ ได้มีโอกาสในการใช้ชีวิตกับครอบครัวอุปถัมภ์ชาวต่างชาติ ในประเทศต่างๆ เป็นการเปิดโลกทัศน์ที่กว้างไกล ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการที่มีคุณสมบัติทุกท่าน

ไทยออแพร์ ก่อตั้งขึ้นโดยบริษัทไทยและอเมริกันคัลเชอรัลเอ็กซเชนจ์จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนคัดเลือกผู้เข้าร่วม โครงการ Au Pair in America
แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย

โครงการ Au Pair คืออะไร?

เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้น้องๆที่เข้าร่วมโครงการได้เรียน-พักอาศัย-และท่องเที่ยวในต่างแดน เป็นระยะเวลา 1-2 ปี ด้วยวีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยน หรือบางประเทศจะใช้เป็นวีซ่าออแพร์โดยเฉพาะ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและฝึกภาษากับเจ้าของภาษาและเข้าเรียนคอร์สภาษาท้องถิ่น หรือคอร์สอื่นๆ ที่สนใจในโรงเรียนสอนภาษา ในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย ซึ่งในแต่ละประเทศก็จะมีข้อบังคับเรื่องการเรียนที่แตกต่างกันไป นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการฯยังจะได้รับรายได้จากการทำหน้าที่ช่วยดูแลเด็กและทำงานบ้านบางส่วนให้กับครอบครัวอุปถัมภ์ตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ มีห้องพักส่วนตัว ได้รับวันหยุดประจำสัปดาห์และวันหยุดพักผ่อนประจำปี อีกทั้งยังมีโอกาสได้ท่องเที่ยวไปกับเพื่อนใหม่ หรือครอบครัวอุปถัมภ์ ทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย

สิ่งที่ผู้สมัครคาดหวังจากโครงการออแพร์คือ

ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ

พื้นที่ในการจัดการอบรมออแพร์ขนาดกว้างขวางถึง 39,000 ตร.ฟุต พร้อมได้รับอาหารและที่พักฟรี 3 วัน 2 คืน  โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับการอบรมคอร์สปฐมพยาบาลพิเศษเบื้องต้นฟรีจากสภากาชาดอเมริกัน พร้อมรับวุฒิบัตร ก่อนที่จะแยกย้ายและเดินทางไปยังบ้านโฮสแฟมิลี่ของตนเองอีกด้วย

อย่าพลาด ประโยชน์มากมายข้างต้น และประสบการณ์ชีวิตอันสุดแสนพิเศษที่ยากจะลืมเลือน จากการใช้ชีวิตกับ host family ในต่างแดน กำลังรอน้องๆอยู่

ติดต่อเพื่อเช็คคุณสมบัติและขั้นตอนการเตรียมตัว รวมถึงค่าใช้จ่ายได้ ที่นี่