Thaiaupair.com/CNU-consulting-services
Thai-Aupair Logo
Thai-Aupair Logo
× Home About Us News & Promotions Au Pair Programs ACT Education Services CNU for Nurse in USA Visa Support Contact Us APPLY NOW !
CNU Banner

CNU Consulting Services for Nurse in USA

การได้เข้าทำงานในสาขาวิชาชีพพยาบาลในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นหนึ่งในหนทางที่เราเชื่อว่าพยาบาลวิชาชีพทุกท่านเคยได้ยิน หรืออาจจะเคยใฝ่ฝันว่าจะได้รับโอกาสนี้สักครั้งหนึ่งในชีวิต เพราะนอกจากมาตราฐานการดำรงชีวิต ความเป็นอยู่ และค่าตอบแทนทางวิชาชีพที่สูงขึ้น ความมั่นคงในชีวิตก็จะเพิ่มมากขึ้นหลายเท่าตัว ซึ่งพยาบาลวิชาชีพไทยหลายคน คงจะปฏิเสธโอกาสอันดีงามนี้ไม่ได้เลย โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาการทำงานที่เท่ากัน กับค่าตอบแทนที่สูงขึ้น (เริ่มต้นที่เดือนละ 185,000 บาท) ก็จะคุ้มค่ากว่ามาก ทั้งยังมีสวัสดิการที่ดีกว่า สิ่งแวดล้อมความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน และในบางรัฐจะได้รับสิทธิ์รักษาพยาบาลฟรี ให้ลูกสามารถเข้าเรียนฟรี รวมถึงโอกาสที่จะได้รับการเป็นพลเมืองถาวร และนอกเหนือจากทั้งหมดที่กล่าวมานี้ ก็คือ กำไรชีวิตจากการได้เห็นโลกที่กว้างขึ้น ได้ท่องเที่ยว และใช้ชีวิตได้อย่างคุ้มค่ามากขึ้นนั่นเอง

CNU Consulting Services หรือหน่วยงานบริการด้านการให้คำปรึกษา และขั้นตอนในการเตรียมความพร้อม เพื่อยื่นขอวีซ่าทำงานในสายพยาบาลวิชาชีพที่ประเทศสหรัฐอเมริกา อยู่ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัทไทยและอเมริกันคัลเชอรัลเอ็กซเชนจ์จำกัด โดยทีมงานทั้งในประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาพร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ แนะแนวทางอันพึงปฏิบัติแก่พยาบาลไทยทุกคน ตั้งแต่การสมัครเข้ารับบริการ จนกระทั่งได้เดินทางไปเริ่มต้นการทำงานใหม่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยความมุ่งมั่นและจริงใจในการช่วยเหลือทุกขั้นตอน และเมื่อท่านได้ตัดสินใจเข้ารับบริการกับเราแล้ว ทีมงาน CNU พร้อมที่จะอำนวยความสะดวก จนกว่าท่านจะได้เข้าสู่เส้นทางของการทำงานในฐานะของพยาบาลวิชาชีพในประเทศสหรัฐอเมริกาได้เร็วยิ่งขึ้น

Read more..

สรุปขั้นตอนการเข้ารับบริการกับ CNU for Nurse in USA

1. เช็คคุณสมบัติเบื้องต้น เพื่อตรวจหาสิ่งที่ยังขาดต่อการเตรียมตัวไปทำงานเป็นพยาบาลวิชาชีพที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

คุณสมบัติเบื้องต้น:

        • เพศชายหรือหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
        • จบปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
        • มีใบประกอบวิชาชีพจากสภาการพยาบาล
        • มีประสบการณ์การทำงาน 2 ปีขึ้นไป
        • มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกา

2. ติวเข้มเพื่อเตรียมลงสอบ NCLEX-RN (National Council Licensing Examination - Registered Nurse) กับ Pearson VUE หน่วยงานที่จัดสอบปัจจุบันในทวีปเอเชีย มีประเทศฮ่องกง ฟิลิปปินส์ อินเดีย และไต้หวัน

3. เตรียมลงสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ IELTS หรือ TOEFL

        • IELTS: 6.5 - Speaking 7 หรือ TOEFL: PBT 575, iBT 83 - Speaking 26

4. เข้าสู่กระบวนการหานายจ้าง ผ่านเอเจนซี่จัดหางาน

5. เมื่อได้งาน รอดำเนินการออก work permit หรือใบอนุญาตทำงาน

6. ยื่นขอ non-immigrant visa หรือวีซ่าชนิด H1-B โดย:

        • ดำเนินการขอ Visa Screen Certificate (VSC)
        • รอรับเอกสารและหลักฐานในการว่าจ้างงาน เอเจนซี่จัดหางานจะเป็นผู้ประสานงานหลักในการยื่นอุทธรณ์การว่าจ้างพยาบาลวิชาชีพจากไทย
        • เข้ารับการตรวจร่างกาย ตามสถานพยาบาลที่สถานทูตอเมริกากำหนด

7. เตรียมตัวออกเดินทางสู่ประเทศสหรัฐอเมริกา

ค่าใช้จ่ายโดยสังเขป:

        • ค่าสมัครเข้ารับบริการและการติวเข้มเพื่อเตรียมตัวสอบ NCLEX-RN พร้อมเอกสารประกอบการเรียน และการอำนวยความสะดวกในขั้นตอนต่าง ๆ ก่อนการออกเดินทาง ราคา 39,500 บาท
        • ค่าธรรมเนียมการยื่นใบสมัครประจำรัฐ ราคา 143 เหรียญ
        • ค่าสอบออนไลน์หัวข้อ Child Abuse และ Infection Control ราคา 60 เหรียญ
        • ค่าแปลเอกสาร และส่งเอกสารแบบ courier ไปต่างประเทศ
        • ค่าธรรมเนียมการยื่นขอเปรียบเทียบวุฒิการศึกษาและใบประกาศ จากสถาบันการศึกษาและสภาพยาบาลในไทย ราคา 360 เหรียญ
        • ค่าธรรมเนียมในการยืนยันตัวตนกับหน่วยงานกลาง เพื่อขอใบอนุญาตสอบ NCLEX ราคา 79 เหรียญ
        • ค่าธรรมเนียมการสอบ NCLEX-RN กับ Pearson Vue ราคา 350 เหรียญ
        • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าที่พักเพื่อไปสอบที่ต่างประเทศ
        • ค่าธรรมเนียมการสอบ IELTS แบบ Academic module ราคา 6,900 บาท
        • ค่าธรรมเนียมการการยื่นขออนุมัติ Visa Screen Certificate ราคา 540 เหรียญ
        • ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า 190 เหรียญ
        • ค่าตรวจร่างกายและฉีดวัคซีนหลังจากยื่นคำร้องขอวีซ่า ราคา 7,000-10,000 บาท

* ราคาข้างต้นถูกกำหนดโดยองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ และอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับทีมงานอีกครั้งเมื่อพร้อมเข้ารับบริการ

ติดต่อทีมงาน CNU Consulting Services ได้ที่ cnu@thaiaupair.com หรือโทร 086-4902821

อ้างอิงข้อมูลรายได้พยาบาลในประเทศสหรัฐอเมริกา: https://www.bls.gov/oes/2018/may/oes291141.htm

Free Consultation!

Register here