Thai-Aupair Logo
Thai-Aupair Logo
× Home About Us News & Promotions Au Pair Programs ACT Education Services CNU for Nurse in USA Visa Support Contact Us APPLY NOW !
Au Pair In France

เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้น้องๆ ที่หลงใหลในภาษาฝรั่งเศส และมีทักษะภาษาพื้นฐานมาบ้าง ได้เข้าร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม และหาประสบการณ์ใหม่ๆ อีกทั้งยังได้พัฒนาทักษะภาษาฝรั่งเศสจากการสื่อสารในชีวิตประจำวัน  ได้พบเจอเพื่อนใหม่ๆชาวต่างชาติ โดยออแพร์จะทำงานดูแลเด็กให้กับครอบครัวชาวฝรั่งเศส มีห้องพักส่วนตัวและและทำงาน 25-30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ รับรายได้จากการทำงานดูแลเด็กเดือนละ 320 ยูโร หรือประมาณ 12,000 บาท แล้วยังได้ท่องเที่ยวในทวีปยุโรปเป็นระยะเวลา 1 - 2 ปี โดยมีเจ้าหน้าที่คอยประสานงานดูแลให้ความช่วยเหลือตลอดทั้งโครงการฯ

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เข้าร่วมโครงการ

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการ Au Pair in France

ติดต่อเพื่อเช็คคุณสมบัติและขั้นตอนการเตรียมตัว รวมถึงค่าใช้จ่ายได้ ที่นี่