Thaiaupair.com/Living Abroad
Thai-Aupair Logo
Thai-Aupair Logo
× Home About Us News & Promotions Au Pair Programs ACT Education Services CNU for Nurse in USA Visa Support Contact Us APPLY NOW !
Thai-Aupair Logo

Living Abroad

เราเชื่อว่าหลายท่านมีความฝันที่จะได้ใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศสักครั้งหนึ่งในชีวิต ได้มีโอกาสพัฒนาภาษาอังกฤษ หรือฝึกภาษาที่สาม รวมถึงโอกาสที่จะมีรายได้พอเพียงที่จะดำรงชีวิตและสามารถส่งเงินบางส่วนกลับมาให้คนทางบ้านได้ ด้วยเหตุผลเหล่านี้จึงมีคนมากมายที่พยายามเสาะหาวิธีการต่างๆ ให้ได้มาซึ่งความฝัน ซึ่งจะว่าไปแล้วก็มีอยู่หลายวิธีที่เราสามารถใช้ชิวิตอยู่ในต่างประเทศได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการพำนักแบบระยะสั้น ระยะยาวหรือแบบถาวร ซึ่งสามารถทำได้อย่างแน่นอนหากท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดที่ทางรัฐบาลของแต่ละประเทศได้กำหนดไว้

การใช้ชีวิตในต่างประเทศ มีความแตกต่างกันในหลายๆ ด้านเมื่อเทียบกับบ้านเรา ทั้งเรื่องสภาพอากาศ วัฒนธรรม ขั้นตอนและระเบียบในการรับบริการต่างๆ สิ่งอำนวยความสะดวกที่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น ที่พักอาศัยและค่าครองชีพที่ต่างไปจากเดิม รสชาติอาหารที่ไม่คุ้นเคย การใช้ภาษาอื่นในการสื่อสาร ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เองที่อาจทำให้เกิดความกังวล ทำให้มีผลต่อการใช้ชีวิตในต่างประเทศ และอาจส่งผลให้เกิดปัญหากับท่านที่มิได้เตรียมความพร้อมมาก่อน รายละเอียดในหัวข้อด้านล่างต่อไปนี้ จะเป็นข้อมูลและคำแนะนำเบื้องต้นสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการได้เข้าใจถึงการใช้ชีวิตในต่างประเทศและรับทราบวิธีปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม

Read more..

 • อากาศ บางประเทศฤดูหนาวค่อนข้างยาวนาน และบางแห่งฤดูหนาวอาจจะนานมากกว่า 4- 5 เดือน ซึ่งอาจจะทำมีผลต่อสุขภาพ เช่น ป่วยไข้ง่าย หรือผิวหนังแห้งมากจนอักเสบ และหากมีหิมะตกถึงขนาดที่ทำให้ถนนเป็นน้ำแข็ง ก็จะมีปัญหาเรื่องการเดินทางได้ เช่น หากเดินบนถนนอาจลื่นล้มได้ง่าย หรือหากขับรถก็จะต้องระวังพื้นถนนที่ลื่นมากเป็นพิเศษ

  คำแนะนำ: ควรใส่เสื้อผ้าหนา ทำให้ร่างกายอบอุ่น ทาครีมบำรุงผิวที่ขายในร้านค้าท้องถิ่นเพราะเนื้อครีมจะเหมาะกับสภาพอากาศในพื้นที่มากกว่า ควรใช้รองเท้าแบบมีกันลื่น หรือใช้อุปกรณ์เสริม เช่นเครื่องทำความชื้นในห้องนอน และควรขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ

 • ภาษา ในช่วงแรกหลายท่านอาจจะเกิดความเครียดจากการสื่อสาร เนื่องจากไม่สามารถอธิบาย หรือบอกรายละเอียดให้ชาวต่างชาติเข้าใจได้ เนื่องจากการออกสียงของคนท้องถิ่นที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะหากต้องไปพำนักอยู่ในประเทศที่ใช้ภาษาที่สามในการสื่อสาร นั่นหมายถึงการต้องเริ่มตั้งต้นใหม่ และท่านอาจจะต้องใช้เวลานานกว่าที่จะสามารถใช้ภาษาใหม่สื่อสารเป็นเรื่องเป็นราวได้

  คำแนะนำ: ตั้งใจเข้าคอร์สเรียนภาษาฟรีที่ทางโครงการจัดให้ ทำการทบทวนหรือฝึกพูดและฟังให้มากๆ ทั้งในห้องเรียน และที่บ้าน พยายามพูดภาษานั้นบ่อยๆ กับเพื่อน ญาติพี่น้อง และคนสนิทเพื่อให้ตนเองมีความพร้อมที่สุดในสถานการณ์ข้างต้น

 • วัฒนธรรม ออแพร์จะได้พำนักอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ นั่นหมายถึงการที่จะต้องศึกษาวิธีปฏิบัติ ระเบียบต่างๆ ของครอบครัวใหม่ให้เร็วที่สุด ซึ่งออแพร์อาจจะได้พบเจอพฤติกรรมที่คนไทยไม่พึงกระทำแต่กลับเป็นเรื่องปกติทั่วไปของคนชาตินั้นๆ

  คำแนะนำ: ทำการศึกษาค้นคว้าก่อนออกเดินทาง หรือปรึกษาผู้รู้ถึงวัฒนธรรมเบื้องต้นของชนชาตินั้นๆ เพื่อที่เราจะได้เตรียมเปิดรับสิ่งใหม่ และปรับตัวกับวิถีชีวิตใหม่ให้ได้เร็วขึ้น ทั้งนี้ ออแพร์จะต้องใช้วิจารณญาณ และใช้การพิจารณาอย่างเหมาะสมในการเลือกประพฤติปฏิบัติตนด้วยเช่นกัน สำหรับสมาชิกทุกท่านในโครงการไทยออแพร์ เราจะมีการจัด Workshop ด้วยห้วข้ออบรมที่หลายหลาย เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับออแพร์ในทุกๆ ประเทศอยู่เป็นประจำ ให้สมาชิกได้เรียนรู้ข้อมูลที่จำเป็น เป็นการพัฒนาศักยภาพตนเอง ก่อนการออกเดินทาง โดยสมาชิกควรจะมาเข้าคลาสต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ

 • อาหาร มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดทั้งชนิดของอาหารและลักษณะการปรุงที่แตกต่าง ซึ่งโดยปกติแล้วในเมืองไทยเราสามารถซื้อของสดมาทำอาหารเองได้เลย แต่ชาวต่างชาติส่วนใหญ่จะซื้อข้าวของเครื่องใช้ในปริมาณมาก และจะเก็บเนื้อสัตว์ไว้ในรูปแบบแช่แข็ง ผลิตภัณฑ์ที่คุ้นเคยก็อาจจะไม่มีวางขายอยู่ตามท้องตลาด และการเดินทางไปซื้อของที่ต้องการก็อาจจะยากลำบากเนื่องจากเครื่องปรุงพิเศษของไทยจะถูกวางขายในร้ายขายของเฉพาะแห่งเท่านั้น ส่วนใหญ่จะเรียกว่าร้านเอเชีย หรือร้านของคนเอเชียนั่นเองทำให้คนไทยหลายคนอาจจะมีปัญหาในการปรับตัวได้เช่นกัน

  คำแนะนำ: ปัจจุบันการเลือกซื้ออุปกรณ์ และเครื่องปรุงต่างๆ ในการทำอาหารไทยง่ายขึ้น แต่ต้องมีการวางแผนก่อนซื้อ โดยชาวต่างชาติมักนิยมทำเป็น shopping list เพื่อวางแผนในการซื้อของ ซึ่งวิธีการนี้จะเป็นการจำกัดงบในการซื้อของ และยังเป็นตัวช่วยในการวางแผนการทำอาหารได้ดีอีกด้วย สิ่งที่สำคัญสำหรับท่านที่ทำอาหารไม่เป็น ควรจะฝึกทำอาหารไว้ก่อนเดินทาง เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการรับประทานอาหารนอกบ้าน และที่สำคัญอาหารไทยเป็นอาหารยอดนิยมที่มีเอกลักษณ์ หากเราสามารถเพิ่มเสน่ห์ปลายจวักในเรื่องการทำอาหารไทยได้ ก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากเมื่อถึงเวลาที่จะต้องไปพำนักกับโฮสแฟมิลี่

 • การทำงาน บางครั้งความแตกต่างกันในแนวคิดอาจเกิดปัญหาความไม่เข้าใจกันภายในครอบครัวอุปถัมภ์ได้ ดังนั้นหากต้องทำงานกับชาวต่างชาติที่มีความแตกต่างอย่างชัดเจนในเรื่องภาษา วัฒนธรรม และแนวความคิด อาจจะยิ่งมีปัญหาเพิ่มขึ้นอีกหากยังไม่สามารถใช้ภาษาสื่อสารให้เกิดความเข้าใจต่อกันได้

  คำแนะนำ: พยายามเปิดใจ และเข้าหาสมาชิกครอบครัวอย่างเปิดเผย จริงใจและตรงไปตรงมา การได้พูดคุยกันจะช่วยให้สถานการณ์ต่างๆ กลับมาดีขึ้นได้ นอกจากนี้เราควรทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ๆ เพื่อที่จะมีสังคมที่เปิดกว้าง ทั้งสามารถขอคำปรึกษาจากคนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีความแตกต่างทางด้านความคิดมาช่วยชี้ช่องทางในการแก้ไขปัญหาในหลายๆ ด้านได้


จะเห็นได้ว่าข้อดีของการได้มีโอกาสไปใช้ชีวิตในต่างประเทศยังมีอยู่อีกมาก เช่น ได้รับคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า ได้รับการศึกษาที่ได้มาตรฐาน ได้พัฒนาภาษาจากเจ้าของภาษาโดยตรง ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ ที่จะมีได้เฉพาะผู้ที่มีประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างประเทศมาแล้วเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น การทำอะไรหลายๆ อย่างด้วยตัวเอง การแยกขยะก่อนจะทิ้ง การเติมน้ำมันเองที่ปั๊มน้ำมัน และความรับผิดชอบจากงานสำคัญต่างๆที่ได้รับมอบหมายและสามารถทำให้ลุล่วงไปได้ เป็นต้น

โครงการออแพร์เสนอโอกาสแก่เยาวชนไทยที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ในการรับสิทธิ์ที่จะพำนักอยู่ในประเทศต่างๆ ที่เปิดรับออแพร์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับทราบถึงระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติในช่วงระยะเวลา 1 ปีที่อยู่ในโครงการ รวมทั้งข้อมูลของโครงการอย่างละเอียดในทุกๆ ขั้นตอน และยังมีการจัดกลุ่มอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมของออแพร์ประจำเดือน หรือแม้แต่มีการจัดคอร์สพิเศษเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถของสมาชิกของโครงการ รวมถึงการฝึกซ้อมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน โดยสมาชิกออแพร์จะได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดในการเข้าร่วมคอร์สเหล่านี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม ซึ่งผู้สนใจสามารถขอคำปรึกษาและคำแนะนำต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมได้ตั้งแต่บัดนี้

Free Consultation!

Register here