Thai-Aupair Logo
Thai-Aupair Logo
× Home About Us News & Promotions Au Pair Programs ACT Education Services CNU for Nurse in USA Visa Support Contact Us APPLY NOW !
Au Pair In Australia

ประเทศออสเตรเลีย ตั้งอยู่ในซีกโลกใต้ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศไทย ลักษณะประเทศเป็นเกาะ ออสเตรเลียเป็นทวีปที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก แต่เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ระหว่างมหาสมุทรอินเดีย และมหาสมุทรแปซิฟิก  เป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับ 6 ของโลกซึ่งมีขนาดประมาณ 2 เท่าของทวีปยุโรป เทียบได้กับประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งประเทศเลยทีเดียว มีประชากรที่เป็นมิตร ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก และมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจทางธรรมชาติหลายแห่ง เวลาในประเทศออสเตรเลียจะเร็วกว่าประเทศไทย ประมาณ 1 - 3 ชั่วโมง

โครงการออแพร์ที่ประเทศออสเตรเลีย เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยใช้วีซ่าเดียวกันกับโครงการ Work and Holiday ที่ริเริ่มโดยรัฐบาลออสเตรเลียและไทย เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษ และหาประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศ พร้อมทั้งได้เรียนรู้วัฒนธรรม โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้พักอาศัยอยู่กับครอบครัวชาวออสเตรเลียน เสมือนหนึ่งเป็นสมาชิกของครอบครัว มีห้องพักส่วนตัว และมีรายได้จากการทำงานดูแลเด็ก และทำงานบ้านให้กับโฮสแฟมิลี่ มีเจ้าหน้าที่คอยประสานงานดูแลและให้ความช่วยเหลือตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องรับผิดชอบเรื่องค่าตั๋วเดินทาง ค่าประกันสุขภาพ/อุบัติเหตุ และค่าธรรมเนียมในการสอบใบอนุญาตทำงานกับเด็กจากหน่วยงานประจำรัฐ ด้วยตนเอง

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เข้าร่วมโครงการ

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการ Au Pair in Australia

* เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการ
 

ติดต่อเพื่อเช็คคุณสมบัติและขั้นตอนการเตรียมตัว รวมถึงค่าใช้จ่ายได้ ที่นี่

สนใจประกันการเดินทาง คลิกที่นี่