Thaiaupair.com/Study in the USA
Thai-Aupair Logo
Thai-Aupair Logo
× Home About Us News & Promotions Au Pair Programs ACT Education Services CNU for Nurse in USA Visa Support Contact Us APPLY NOW !
Thai-Aupair Logo

Study in the USA

ประเทศสหรัฐอเมริกา หนึ่งในประเทศชั้นนำทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการศึกษา จุดหมายปลายทางที่นักเรียนต่างชาติจำนวนมากต้องการไปศึกษาต่อ เพราะนอกจากภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาหลักในการสื่อสาร มีระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีคุณกาพสูงและเป็นที่ยอมรับ ยังมีมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับดีที่สุดในโลกอยู่อีกด้วย รวมทั้งการเปิดกว้างอย่างเสรีในหลายๆ ด้านทั้งเรื่องความคิด สิทธิมนุษยชน ความเท่าเทียม คุณภาพของประชากร และสถาบันการศึกษาที่ติดอันดับโลกหลายแห่ง ทำให้ดินแดนแห่งนี้เป็นอีกหนึ่งที่ที่ผู้คนอยากจะเข้ามาตักตวงประสบการณ์ เสาะหาความรู้ และได้มาเป็นนักศึกษาต่างชาติครั้งหนึ่งในชีวิต

นอกจากสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ประเทศสหรัฐอเมริกายังมีสถานที่ท่องเที่ยว และพิพิธภัณฑ์หลากหลายแห่งที่น่าสนใจ ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ ศิลปะการแสดง การดนตรี และอื่นๆอีกมากมาย และด้วยการเปิดกว้างในสาขาวิชาชีพและคอร์สเรียนที่หลากหลาย รวมถึงมาตรฐานการเรียนการสอนในระดับสากล ทำให้เป็นประเทศที่รวบรวมผู้คนจากหลากหลายชนชาติมารวมตัวกัน ด้วยเหตุผลนี้เอง ผู้ที่มาเรียนที่ประเทศแห่งนี้ นอกจากจะได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเองในหลากหลายรูปแบบ ทั้งจากในและนอกห้องเรียนแล้ว ยังมีโอกาสเรียนรู้ถึงการเปิดกว้างทางความคิด มีความเข้าใจในความแตกต่างของสังคมและวัฒนธรรม จากประเทศที่มีการผสมผสานกันได้อย่างลงตัวและสมบูรณ์แบบแห่งนี้

สถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา จะมีทั้งที่เป็นโรงเรียนมัธยมของรัฐบาลหรือเอกชน โรงเรียนสอนภาษา วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ และตั้งอยู่ในหลายๆรัฐ และมีมากเพียงพอต่อการรองรับผู้เรียนทั้งในประเทศและจากนานาประเทศทั่วโลก ซึ่งต่างก็ล้วนแต่แข่งขันกันทั้งในเรื่องมาตรฐานทางวิชาการ สิ่งแวดล้อมและองค์ประกอบอื่นๆที่มีผลต่อการเรียน และการพัฒนาคุณภาพของสถาบันในทุกๆด้าน เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาเรียนได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ

  • General English (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร)
  • English for Examination: IELTS, TOEFL (ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ)
  • Business English (ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ)
  • 50+ Program (คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนวัย 50 ปีขึ้นไป)
  • Summer Camp (สำหรับน้องๆ อายุ 13 – 17 ปี)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • ชาย-หญิง อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป (ยกเว้นโครงการ Summer Camp)
  • มีความตั้งใจในการพัฒนาตนเอง และสามารถทำตามกฎระเบียบของสถานที่เรียนได้
  • มีความรับผิดชอบ และพร้อมที่จะปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมใหม่ๆ
  • สามารถลงเรียนได้ตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไป

สำหรับน้องที่สนใจคอร์สเรียนระดับวิชาชีพ หรือปริญญา สามารถแอดไลน์มาสอบถามเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่โครงการ เพิ่มเพื่อน

Back to ACT Education Services

Free Consultation!

Register here