Thaiaupair.com/Parent's Zone
Thai-Aupair Logo
Thai-Aupair Logo
× Home About Us News & Promotions Au Pair Programs ACT Education Services CNU for Nurse in USA Visa Support Contact Us APPLY NOW !
Thai-Aupair Logo

Parents' Zone

มุมพิเศษสำหรับผู้ปกครองของน้องๆ ในโครงการไทยออแพร์

โครงการไทยออแพร์เข้าใจในความกังวลใจของคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านในการอนุญาตให้บุตรหลานเข้าร่วมโครงการฯ โดยเดินทางไปยังต่างประเทศเพียงลำพังเป็นอย่างดี เราจึงมีข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของท่าน และขอขอบคุณทุกๆท่านที่กรุณาให้ความไว้วางใจในโครงการฯ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลนี้จะมีประโยชน์ในการตัดสินใจครั้งสำคัญของบุตรหลานท่านในครั้งนี้

โครงการไทยออแพร์ได้ทำงานร่วมกับ องค์กร Au Pair in America ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1986 และเป็นหนึ่งในหน่วยงานขององค์กรที่มีชื่อเสียงระดับโลกที่มีชื่อว่า AIFS หรือ the American Institute for Foreign Study นอกจากนี้โครงการไทยออแพร์ยังได้ร่วมงานกับองค์กรหลักๆ อีกหลายประเทศ และได้ขยายความร่วมมือไปยังหน่วยงานในประเทศอื่นๆ อีกมากมายตั้งแต่ปี ค.ศ.1999 โดยมีเป้าหมายในการทำงานที่ชัดเจน คือการเปิดโอกาสให้เยาวชนและน้องๆ ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาในแต่ละปี ได้มีโอกาสรับประสบการณ์การเรียนรู้แบบไม่มีขีดจำกัด จากการ ฝึกภาษาจากเจ้าของภาษาโดยตรงในต่างประเทศ โดยได้ให้ความช่วยเหลือน้องๆ ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในโครงการอย่างเต็มที่เสมอมา

Read more..

ในระยะเวลา 1 ปีของการเตรียมเอกสารโครงการออแพร์ น้องๆ สมาชิกในโครงการจะได้รับการสนับสนุนในกระบวนการต่างๆหลังจากส่งเอกสารชุดใบสมัครเรียบร้อยแล้ว เริ่มตั้งแต่การให้คำแนะนำในการปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวให้น่าสนใจ การฝึกภาษาเพื่อการสื่อสาร การติดตามเรื่องการตอบรับจากครอบครัวชาวต่างชาติ การเตรียมเอกสารในการขอวีซ่า และการติดตามในเรื่องตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกโดยโครงการฯ) โดยน้องๆ สามารถขอรับคำปรึกษาจากพี่ๆ ทีมงานได้ตลอดเวลาจนกระทั่งถึงวันเดินทาง นอกจากนี้น้องๆ ยังจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วม Workshop พิเศษที่ทางโครงการฯ ตั้งใจคัดสรรขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดรับวัฒนธรรมและระเบียบปฏิบัติที่แตกต่างจากเมืองไทยได้ง่ายขึ้น

โครงการ Au Pair in America มีผู้เข้าร่วมโครงการมากถึงหลายร้อยคนต่อปี โดยออแพร์ที่ผ่านการคัดเลือกจากครอบครัวอุปถัมภ์จะได้เข้าร่วมปฐมนิเทศพร้อม กับเพื่อนๆ ออแพร์ชาวต่างชาติตั้งแต่สัปดาห์แรกที่เดินทางไปถึงประเทศสหรัฐอเมริกา ในหัวข้อการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ พร้อมเรียนรู้เคล็ดลับมากมายจากโครงการฯ เพื่อให้น้องๆ มีความพร้อมที่จะเผชิญกับสถานการณ์จริงเมื่อต้องแยกย้ายกันไป

อย่างไรก็ตามในช่วงเวลา 1 หรือ 2 ปีที่อยู่ในโครงการฯ น้องๆ จะได้รับการดูแลจากองค์กรออแพร์ โดยหลายองค์กรจะมีเบอร์ติดต่อฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง และหากไม่ได้รับความสะดวกใดๆ น้องๆ ยังสามารถติดต่อทีมงานในเมืองไทยได้ โดยพี่ๆ จะคอยให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำตามสถานการณ์อย่างเต็มที่สุดความสามารถ

Free Consultation!

Register here