Thai-Aupair Logo
Thai-Aupair Logo
× Home About Us News & Promotions Au Pair Programs ACT Education Services CNU for Nurse in USA Visa Support Contact Us APPLY NOW !
Au Pair In Belgium

โครงการออแพร์ประเทศเบลเยียม เป็นหนึ่งในโครงการที่น่าสนใจสำหรับน้องๆที่ต้องการไปหาประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและพบเพื่อนใหม่ชาวต่างชาติ ได้เรียนรู้ภาษาดัตช์ ฝรั่งเศส หรือเยอรมันเพิ่มเติม พร้อมๆ ไปกับการทำงานดูแลเด็กให้กับครอบครัวอุปถัมภ์ ในประเทศที่มีความปลอดภัยสูงและน่าอยู่อันดับต้นๆ ของโลก โดยออแพร์จะได้รับค่าตอบแทนขั้นต่ำเดือนละ 450 ยูโร หรือประมาณ 17,000 บาท จากการช่วยดูแลเด็ก และดูแลบ้านให้กับโฮสแฟมิลี่ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ รวมทั้งมีห้องพักส่วนตัว ฟรีอาหารครบทุกมื้อแล้ว ออแพร์ยังมีโอกาสท่องเที่ยวไปยังประเทศในกลุ่มเชงเก้น ได้มากถึง 26 ประเทศ ตลอดระยะเวลา 1 ปี และจะได้รับทุนเรียนภาษาในสถาบันสอนภาษาจากครอบครัวอุปถัมภ์อีกด้วย

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เข้าร่วมโครงการ

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการ Au Pair in Belgium

ติดต่อเพื่อเช็คคุณสมบัติและขั้นตอนการเตรียมตัว รวมถึงค่าใช้จ่ายได้ ที่นี่