Thaiaupair.com/Study Abroad
Thai-Aupair Logo
Thai-Aupair Logo
× Home About Us News & Promotions Au Pair Programs ACT Education Services CNU for Nurse in USA Visa Support Contact Us APPLY NOW !
Thai-Aupair Logo

Study Abroad

ในยุคปัจจุบันที่โลกของเรามีความเชื่อมโยงกันมากขึ้นในทุกๆ ด้าน และเทคโนโลยีก็มีบทบาทสำคัญในการทำให้สิ่งต่างๆ เป็นเรื่องที่ง่ายดาย และเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วเพียงปลายนิ้วสัมผัส ด้วยราคาที่ประหยัดลงและเอื้อมถึงกว่าในอดีต ผู้คนต่างเดินทางไปมาหาสู่กันได้อย่างง่ายดาย การเดินทางไปยังต่างประเทศจึงไม่ได้เป็นเพื่อการติดต่อทางธุรกิจอีกต่อไป แต่เป็นเพื่อการท่องเที่ยวหาประสบการณ์ หรือเพื่อการศึกษาต่อในหลายทวีปทั่วโลก

เมื่อมีการเปิดกว้างและผู้คนจากนานาประเทศสามารถพบปะกันได้ง่ายขึ้น การติดต่อสื่อสาร รวมถึงทักษะความรู้ต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อการสื่อสารหรือการทำงาน จึงเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะนอกจากจะเป็นอาวุธสำคัญในการทำงานแล้ว ยังเพิ่มโอกาสในด้านการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้นอีกด้วย หากมีทักษะการสื่อสารหรือมีภาษาที่ดี ก็จะทำให้เป็นผู้มีความได้เปรียบในการดำรงชีวิต ซึ่งถือว่าเป็นทักษะสำคัญที่เกิดได้จากการเรียนรู้ ประสบการณ์ตรงจากการใช้ชีวิตประจำวันภายนอกห้องเรียน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ภายในห้องเรียน ดังนั้นการให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาทักษะทางภาษา จึงเป็นสิ่งที่เราควรใส่ใจ และให้ความสำคัญ

จากการสั่งสมประสบการณ์ในการทำโครงการแลกเปลี่ยนในกว่า 3 ทวีป และยาวนานมากว่า 20 ปี ทีมงานไทยออแพร์เชื่อมั่นว่า การลงทุนกับการศึกษาเพิ่มเติมเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและคุ้มลงทุน ซึ่งถึงแม้ว่าบางครั้งอาจจะมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนที่ค่อนข้างสูง แต่เมื่อถึงเวลาที่ดอกผลจากการลงทุนนั้น ได้งอกเงยออกมาในรูปแบบของความรู้ ความสามารถต่างๆ ในการทำงาน และจะอยู่กับผู้ที่ลงทุนนั้นไปตลอดชีวิต ผู้ที่ได้ประโยชน์ที่สุด ก็คือ ผู้ที่เข้าร่วมโครงการต่างๆ ของเรานั่นเอง

Read more..

โครงการไทยออแพร์ จึงได้ดำเนินการโครงการแลกเปลี่ยนต่างๆ เรื่อยมา และโครงการที่เป็นที่รู้จักกันมากที่สุดก็คือ โครงการออแพร์ ซึ่งมีเครือข่ายในหลากหลายประเทศทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และทวีปยุโรป ทั้ง สวีเดน นอร์เวย์ เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม เยอรมัน และฝรั่งเศส โดยโครงการออแพร์ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนภาษาท้องถิ่นของประเทศนั้นๆ รวมถึงบางประเทศยังให้สิทธิ์แก่ผู้เข้าร่วมโครงการในการเลือกเรียนวิชาที่ตนเองสนใจ และมีทุนสมทบให้เพิ่มเติมบางส่วนจากโฮสแฟมิลี่อีกด้วย

และนอกเหนือไปจากโครงการออแพร์ที่ได้รับการตอบรับอย่างดีโดยเสมอมาแล้ว โครงการไทยออแพร์ได้ต่อยอดในด้านการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่มีความสนใจและต้องการไปศึกษาในคอร์สเรียนเฉพาะด้านต่างๆ ทั้งในสายภาษา และสายวิชาชีพ รวมทั้งดำเนินการด้านโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาโดยเฉพาะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ควบคู่กับโครงการออแพร์มาโดยตลอด และเนื่องด้วยความต้องการของผู้สมัครที่ต้องการไปศึกษาต่อมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทางโครงการจึงได้เปิดตัวโครงการด้านการให้บริการด้านการเรียนต่อขึ้นในปี 2017 ภายใต้โครงการที่ชื่อว่า ACT Education Services

ACT Education Services เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นด้านการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่มีความต้องการศึกษาต่อในต่างประเทศ ด้านภาษาหรือคอร์สวิชาชีพที่ต่างประเทศ โดยไม่จำกัดอายุ และมีโครงการที่รองรับผู้สมัครตั้งแต่ในระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป ทั้งในรูปแบบของโครงการแลกเปลี่ยนระดับมัธยมศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ซัมเมอร์แคมป์ระยะสั้น คอร์สเรียนภาษาระยะตั้งแต่ 1 เดือนถึง 1 ปี รวมไปถึงคอร์สวิชาชีพในระดับประกาศนียบัตร และอนุปริญญาตรี ในต่างประเทศระยะ 6 เดือน ถึง 2 ปี โดยโครงการมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าเรียน และได้ประสบการณ์การใช้ภาษา การใช้ชีวิตในต่างแดน และการเรียนจากห้องเรียนจริง เพื่อกลับมาต่อยอดและประกอบอาชีพได้หลังกลับมาถึงประเทศไทย

ท่านสามารถดูรายละเอียดต่างๆ ของโครงการในเครือไทยออแพร์ได้ โดยคลิกที่ลิ้งค์ด้านล่าง

โครงการออแพร์ในประเทศต่างๆ Click ที่นี่

โครงการศึกษาต่อในต่างประเทศ Click ที่นี่

Free Consultation!

Register here