Thai-Aupair Logo
Thai-Aupair Logo
× Home About Us News & Promotions Au Pair Programs ACT Education Services CNU for Nurse in USA Visa Support Contact Us APPLY NOW !
Au Pair In The Netherlands

เป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจ สำหรับน้องๆ ที่ต้องการไปหาประสบการณ์ในต่างแดน ได้ไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและพบเจอเพื่อนใหม่ๆชาวต่างชาติ ได้เรียนรู้ภาษาดัตช์เพิ่มเติม จากการทำงานดูแลเด็กและดูแลบ้านให้กับโฮสแฟมิลี่ 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยออแพร์จะได้รับค่าตอบแทนขั้นต่ำเดือนละ 320 - 340 ยูโร หรือประมาณ 12,000 - 13,000 บาท มีห้องพักส่วนตัว และอาหารครบทุกมื้อ พร้อมๆกับได้รับทุนจากครอบครัวอุปถัมภ์เพื่อเรียนภาษาดัตช์ในสถาบันสอนภาษา อีกทั้งยังได้มีโอกาสท่องเที่ยวในประเทศกลุ่มเชงเก้น มากถึง 26 ประเทศ ตลอดระยะเวลา 1 ปี ซึ่งเนเธอร์แลนด์ถือเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยสูง และติดอันดับเป็นประเทศที่น่าอยู่อันดับต้นๆ ของโลกอีกด้วย

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เข้าร่วมโครงการ

  

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการ Au Pair in the Netherlands

ติดต่อเพื่อเช็คคุณสมบัติและขั้นตอนการเตรียมตัว รวมถึงค่าใช้จ่ายได้ ที่นี่